Extra treinen tussen Groningen en Leeuwarden en tussen Groningen en Zuidbroek

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden vanaf 13 december 2009 opzaterdag naast stoptreinen ook sneltreinen. De sneltreinen - diereizigers in 36 minuten tussen Leeuwarden en Groningen vervoeren -rijden één keer per uur tussen 9.00 uur en 19.00 uur. Ook gaan er extratreinen rijden tussen Groningen en Zuidbroek. Daar reden driestoptreinen per uur; dat worden er vier. De extra treinen wordenmogelijk gemaakt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat meteen subsidie van 1,16 miljoen euro. Deze subsidie, die is aangevraagddoor de provincies Groningen en Fryslân, geldt als proef voor driejaar.

Investeren in duurzame mobiliteit

Gedeputeerde Marc Jager van Verkeer en Vervoer: “Als provincieGroningen vinden we het belangrijk het openbaar vervoer teversterken. Daarom zijn we blij met deze extra sneltrein. Onze provincie investeert veel in het openbaar vervoer. Dan is het mooi dat hetRijk hier ook een extra bijdrage aan levert. Op deze manier investeren wein duurzame mobiliteit. Want met de trein ben je sneller in Leeuwarden dan met de auto. En het is nog eens goedkoper ook!"

Arriva enthousiast over uitbreiding aantal sneltreinen

Ook André Cnossen van Arriva is blij met de uitbreiding van het aantalsneltreinen. “De sneltrein is op werkdagen al een groot succes. Wij zijnervan overtuigd dat ook op zaterdagen veel reizigers gebruik gaan makenvan deze snelle verbinding tussen de centra van Groningen enLeeuwarden."

Treinverkeer stimuleren met actieplan

De uitbreiding van het treinaanbod is één van de maatregelen uit hetActieplan ‘Groei op het spoor’. Voor de uitvoering van dit plan heeftEurlings tot 2012 200 miljoen euro uitgetrokken. Met diverse maatregelen in heel Nederland wil de minister ervoor zorgen dat nieuwe groepen reizigersgebruik gaan maken van de trein en dat huidige gebruikers vaker de treinpakken. Zo komen er meer en betere P+R-locaties en worden ‘weesfietsen’op stations verwijderd om de capaciteit van de fietsenstallingen tevergroten. Shuttleservices tussen stations en bedrijvenlocaties kunnenkantoren beter bereikbaar maken met het OV.