Extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden

Tussen Groningen en Leeuwarden moet elk uur een extra sneltrein gaan rijden. Nu rijden op dit traject overdag elk uur twee stoptreinen en één sneltrein. Het was de bedoeling dat de tweede sneltrein vanaf eind 2017 zou gaan rijden, maar Gedeputeerde Staten stellen nu voor om te onderzoeken of dit al eerder kan. De extra sneltrein wordt gefinancierd uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

 

Tussen Groningen en Leeuwarden moet elk uur een extra sneltrein gaan rijden. Nu rijden op dit traject overdag elk uur twee stoptreinen en één sneltrein. Het was de bedoeling dat de tweede sneltrein vanaf eind 2017 zou gaan rijden, maar Gedeputeerde Staten stellen nu voor om te onderzoeken of dit al eerder kan. De extra sneltrein wordt gefinancierd uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Maatregelen

Om een extra sneltrein te kunnen laten rijden moet een aantal maatregelen genomen worden. Zo moet onder meer het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk worden verdubbeld. Tussen Leeuwarden en Veenwouden moet de snelheid omhoog. Dit geldt ook voor het traject tussen Groningen en Zuidhorn.

Station Hoogkerk

Verder kijken we of het mogelijk is om bij Hoogkerk een nieuw station aan te leggen. Over het hele traject wordt de veiligheid van overwegen onderzocht en er wordt gekeken of er maatregelen moeten worden genomen tegen het geluid.

Reizigers

De extra treinen tussen Groningen en Leeuwarden zijn nodig om het grote aantal reizigers op deze lijn nu en in de toekomst te kunnen verwerken. Nu zijn de treinen in de spits vaak al overvol. Naar verwachting neemt het aantal reizigers alleen nog maar toe.