Extra geld beschikbaar voor jonge landbouwers die verduurzamen

De provincie stelt extra geld beschikbaar voor de subsidieregeling jonge landbouwers (JoLa) van vorig jaar, bestemd voor landbouwers tot en met 40 jaar die duurzaam investeren in hun bedrijf. In 2017 was er 410.000 euro beschikbaar, maar werd er voor 942.000 euro aan aanvragen ingediend. De provincie heeft besloten het budget van 2017 alsnog te verhogen, zodat alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. De helft van het extra geld komt vanuit de EU.

Voordelen jonge landbouwers

De provincie wil met het extra budget de jonge landbouwers tegemoet komen. Door de overvraging van vorig jaar zouden er jonge landbouwers afvallen, die gezien hun leeftijd ook niet meer in aanmerking komen voor de nieuwe JoLa-regeling, die dit najaar wordt geopend. Met de ophoging van het budget, krijgt deze groep alsnog subsidie toegekend. Een ander voordeel is dat de afvallers die straks nog wel in aanmerking zouden komen voor de nieuwe regeling, niet opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen. Ook blijft de agrarische sector door het extra vrijgemaakte geld in ontwikkeling: lopende projecten worden ondersteund, terwijl de volgende regeling ruimte biedt aan nieuwe projecten.

Europees geld

De JoLa-regeling is ervoor bedoeld om jonge landbouwers te stimuleren hun bedrijfsvoering te vergroenen en vernieuwen. Ze kunnen financiĆ«le steun krijgen als ze investeren in bijvoorbeeld elektrische voertuigen, kleine windturbines of zonnepanelen. De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), bedoeld voor de ontwikkeling van de agrarische sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling in opdracht van de provincies uit.