Extra geld beschikbaar voor aanpak N361 Groningen-Winsum

De provincie Groningen steekt extra geld in de verbetering van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op het traject Groningen-Winsum (N361). Ook wil de provincie het vrachtverkeer in het centrum van Bedum verminderen door een rondweg aan te leggen. In totaal wordt er voor 41 miljoen euro geïnvesteerd in dit gebied. Ook de rondweg ten noorden van Winsum wordt meegenomen, om de Onderdendamsterweg minder te belasten.

 

De provincie Groningen steekt extra geld in de verbetering van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op het traject Groningen-Winsum (N361). Ook wil de provincie het vrachtverkeer in het centrum van Bedum verminderen door een rondweg aan te leggen. In totaal wordt er voor 41 miljoen euro geïnvesteerd in dit gebied. Ook de rondweg ten noorden van Winsum wordt meegenomen, om de Onderdendamsterweg minder te belasten. 

Plannen

Samen met de gemeenten Winsum, De Marne, Bedum en Groningen hebben we gezocht naar oplossingen voor de verkeersproblemen rond Winsum en Bedum. De plannen zijn als volgt:

  • Maatregelen op de N361
  • Parallelweg langs de N361. Hierdoor rijdt er geen landbouwverkeer meer over de weg.  Ook komen er minder aansluitingen op de weg.
  • De bebouwde kommen van Winsum, Sauwerd en Adorp krijgen een nieuwe inrichting, waardoor de leefomgeving verbeterd wordt.
  • Nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Dit is een kortere/directere route van de N361 naar de ringweg. De nieuwe aansluiting moet er ook voor zorgen dat er minder auto's door Noorderhoogebrug rijden.
  • Korte verbinding tussen Ranum  en de Onderdendamsterweg. Een nieuwe verbindingsweg aan de noordkant van Winsum tussen de N361 en de Onderdamsterweg ontlast de Onderdendamsterweg binnen de kom van Winsum. Dit maakt het ook mogelijk om een OV-knooppunt in Winsum te realiseren.
  • Ten oosten van Bedum komt een rondweg. Hierdoor rijden er minder vrachtwagens door het dorp. Voor de exacte locatie van deze rondweg zijn verschillende varianten mogelijk.

Begin juni zijn er informatiebijeenkomsten gepland in Winsum en in Bedum om de nieuwe situatie toe te lichten. Na de inloopbijeenkomsten zullen de deelprojecten verder worden uitgewerkt. Daarbij worden de mogelijke varianten beoordeeld. Hierna wordt er er een voorkeursvariant bepaald en zal deze aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Coalitieakkoord

Het addendum (aanvulling) op het coalitieakkoord van 24 april heeft geleid tot het vaststellen van extra middelen om ruimtelijke economische kansen te benutten. De totale kosten voor dit pakket zijn geraamd op ongeveer 41 miljoen euro. Naast het al beschikbare bedrag van 19 miljoen euro, uit het oorspronkelijke budget bereikbaarheid Lauwersmeersgebied, is nu 18 miljoen euro extra opgevoerd uit het addendum. Voor de overige benodigde 4 miljoen euro maken we financiële afspraken met de betrokken partijen.