Extra commisievergadering op 10 maart over bevolkingsafname

De Statencommissie Omgeving en Milieu spreekt tijdens een extra commissievergadering over het onderwerp 'bevolkingsafname'.
Op initiatief van de Partij van de Arbeid wordt de eindrapportage, inclusief aanbiedingsbrief, van het Topteam Krimp besproken. Het Topteam Krimp is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin dit jaar gestart met een onderzoek naar de krimpregio's in Groningen en Zeeland. In de eindrapportage geeft het Topteam Krimp advies aan de provincie Groningen over het krimp vraagstuk. Ook de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid is uitgenodigd voor de vergadering.

Commissievergadering bijwonen?

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De vergadering start om 16.00 uur en vindt plaast in de Statenzaal van het provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 in Groningen. Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch (050-3164458) of per e-mail (statengriffie@provinciegroningen.nl) contact op met de Statengriffie.