Extra brugbediening Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal

De provincie Groningen gaat de bruggen over het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal ook in de middagpauze tussen 12.00 en 13.00 uur bedienen. Dit vanwege de sterk toegenomen beroepsvaart van de laatste weken en de komende drukke maanden van het recreatieseizoen. De maatregel gaat vanaf maandag 8 juli in en geldt voorlopig tot 7 september. Met de maatregel hoopt de provincie lange wachttijden voor het auto -en vaarverkeer te beperken.

De provincie Groningen gaat de bruggen over het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal ook in de middagpauze tussen 12.00 en 13.00 uur bedienen. Dit vanwege de sterk toegenomen beroepsvaart van de laatste weken en de komende drukke maanden van het recreatieseizoen. De maatregel gaat vanaf maandag 8 juli in en geldt voorlopig tot 7 september. Met de maatregel hoopt de provincie lange wachttijden voor het auto -en vaarverkeer te beperken.

Toename scheepvaart

De laatste weken is de scheepvaart tussen Groningen en Veendam sterk toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de aanvoer van bouwstoffen voor de verdubbeling van de rijksweg N33. Door de start van de zomervakantie neemt ook het aantal recreatieschepen fors toe.

Middagpauze

Om de situatie voor zowel wegverkeer als vaarverkeer verder te verbeteren heeft de provincie besloten om met ingang van maandag 8 juli de bruggen ook tijdens de middagpauze van 12 tot 13 uur te bedienen tussen Hoogezand en Veendam. Dit geldt door de week van maandag tot en met vrijdag, voorlopig voor een termijn van 10 weken, dus tot 7 september. Tussen Groningen en Hoogezand is het Winschoterdiep sinds de invoering van de afstandsbediening al geopend van 6.00 uur tot 22.00 uur.

Wachttijd voorkomen

De genomen maatregelen kunnen de hinder en vertraging naar verwachting niet volledig  wegnemen, maar met deze extra service hoopt de provincie wel lange wachttijden voor zowel weg- als scheepvaartverkeer te voorkomen. De kosten voor de extra bedieningstijd worden door het bedrijfsleven en de provincie gedeeld.