Extra afspraken over versterking in het aardbevingsgebied

Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied en over perspectief voor de inwoners. 

Afspraken blijven bestaan

De nieuwe afspraken gaan niet over het herstel van schade. Alle aardbevingsschade wordt vergoed; dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden. 

Belangrijkste nieuwe afspraken op een rij

  • Meer zeggenschap voor eigenaren over de versterking van hun woning.
  • Subsidie voor het verbeteren en verduurzamen van woningen en een tegemoetkoming voor eigenaren die kiezen voor een nieuwe beoordeling.
  • Maatwerk in de aanpak van vergelijkbare gevallen, om tegen te gaan dat grote ongelijkheid ontstaat in een straat, buurt of wijk.
  • Oplossen van knelpunten en schrijnende situaties die zich voordoen bij de versterking.
  • Extra aandacht voor het oplossen van de problemen van boeren, midden- en kleinbedrijf en erfgoed, en voor sociaal-emotionele ondersteuning van bewoners.

Alle bestuurlijke afspraken over de versterking zijn na te lezen op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Om welke woningen gaat het?

  1. Ruim 26.000 adressen die in het zogenoemde ‘versterkingsprogramma’ van de NCG zitten. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Dit totaal van ruim 26.000 adressen noemen we de ‘versterkingsopgave.’
  2. De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

 

Wat betekenen de bestuurlijke afspreken voor inwoners? Lees de 'vragen en antwoorden' op de website van de NCG.