Extern salderen stikstof weer mogelijk

Extern salderen op bredere schaal is weer mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. De beleidsregel salderen stikstof is gewijzigd. Hierdoor kunnen bedrijven die willen uitbreiden nu buiten het eigen bedrijf stikstofrechten verwerven. Ook wordt het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken, het zogenaamde 'verleasen'. 

Overname van stikstofemissie

Bij extern salderen nemen bedrijven tot maximaal 70% van de stikstofemissie over van andere bedrijven die (deels) stoppen. Dit betekent een vermindering van de stiksofemissie van 30%. Extern salderen kan als bedrijven een natuurvergunning en stikstofruimte nodig hebben. De nieuwe beleidsregel treedt op 24 november in werking. Het openstellen van extern salderen heeft tot gevolg dat initiatiefnemers in de provincie Groningen nu ook stikstofrechten kunnen kopen van melkvee-, pluimvee- of varkensbedrijven. 

Verleasen

Met de nieuwe beleidsregel wordt extern salderen ook mogelijk via verleasen. Bij verleasen kunnen bedrijven tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf gebruiken. Dit kan met name voor tijdelijke projecten een interessante optie zijn.

Stikstofregistratie

Met de wijziging van de beleidsregel komt er ook een registratiesysteem voor stikstof (RSRS). Dit is nodig om stikstofdepositieruimte vast te leggen, zodat dit later via een natuurvergunning weer vrij te geven is.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het stikstofbeleid zijn: geen stijging van de stikstofdepositie in natuur, duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.