Expositie over tweede lijn Regiotram

Hoe kan de route van een tweede Regiotram eruit gaan zien? Dat is tot en met zaterdag 17 oktober te bekijken in de Martinikerk in Groningen. Het is de bedoeling dat een tweede tramlijn de regio verbindt met het Hoofdstation van Groningen, het UMCG en Kardinge. In de Martinikerk worden verschillende tracévarianten voor de tram in de stad gepresenteerd. Bezoekers kunnen via een enquêteformulier hun voorkeur aangeven voor één van de varianten. Ook kunnen ze zelf een variant aandragen. De voorkeur van de bezoekers wordt meegenomen in de afweging van de Stuurgroep Regiotram.

Twee tramlijnen

Voor de zomer stelde de gemeenteraad van Groningen een tracé vast voor de eerste tramlijn, die de regio aansluiting biedt op het Hoofdstation en Zernike. Óf er een Regiotram komt is nog afhankelijk van de besluitvorming door Provinciale Staten en de gemeenteraad. Dat gebeurt komend voorjaar. Als zij beiden akkoord gaan, kan de eerste Regiotram in 2014 rijden, en de tweede een jaar later.

Meer informatie over de Regiotram en de openingstijden van de expositie in de Martinikerk vindt u op www.regiotram.nl