Even pas op de plaats

Voor het eerst sinds maanden heb ik een rustige week achter de rug. Wij zijn in afwachting van de besluitvorming over de sturing van de Regionale Uitvoeringsdienst.

Voor het eerst sinds maanden heb ik een rustige week achter de rug. Wij zijn in afwachting van de besluitvorming over de sturing van de Regionale Uitvoeringsdienst. De nieuwe notitie 'Sturing RUD' wordt niet, zoals ik vorige week meldde, op 6 juli tijdens een extra RUD-portefeuillehoudersoverleg besproken, maar op 18 juli.
De tijd grotendeels benut om het digitale projectarchief op te schonen, mappenstructuur deels aan te passen en ander achterstallige klussen te doen.

Woensdag was een bijpraatdag. 's Morgens eerst met Jan Beldman, onze adviseur, en daarna met Jack Beverloo, de directeur van VTH-DEAL. 's Middags naar de VROM-Inspectie geweest om Kees Huizinga te informeren over de stand van zaken van ons project.

De komende twee weken verschijnt er geen blog, omdat ik van 7 tot en met 17 juli met vakantie ben.