Evaluatie TopDutch afgerond

De TopDutch-campagne wás en ís belangrijk in het aantrekken van internationale bedrijven naar Noord-Nederland. Die conclusie trekt het bureau ERAC in een onderzoek naar de opbrengsten van de campagnes van Top Dutch. Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe kunnen zich vinden in de conclusies en kritiekpunten van het evaluatierapport (PDF PDF-bestand, 1.013 KB) en nemen de aanbevelingen ter harte.

Regio promoten

De onderzoekers schrijven: regiobranding (het vergroten van de bekendheid van de drie noordelijke provincies) is een zaak van lange adem. De provincies gebruiken het evaluatierapport om samen met onder meer de NOM te onderzoeken hoe we de internationale regiobranding van Noord-Nederland in de toekomst succesvol kunnen organiseren. Totdat hierover duidelijkheid is vragen de provincies de NOM om de communicatieactiviteiten van TopDutch voort te zetten, zodat het merk behouden blijft.