Evaluatie Ganzedijk: aanpak provincie succesvol

De aanpak van de provincie Groningen, de gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus in het project Ganzedijk is succesvol geweest. Dat blijkt uit de evaluatie die is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

De aanpak van de provincie Groningen, de gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus in het project Ganzedijk is succesvol geweest. Dat blijkt uit de evaluatie die is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Belangrijke les

Vooral de nauwe samenwerking tussen overheden en dorpsbewoners heeft gezorgd voor een succesvolle aanpak van Ganzedijk. "Een belangrijke les is dat de bewoner centraal moet staan bij maatregelen voor de leefbaarheid", aldus gedeputeerde Marianne Besselink. De kosten zijn echter hoog geweest, dus het is de vraag of eenzelfde soort aanpak ook te hanteren valt bij andere krimpgebieden.

Sloop

In 2008 kwamen de bewoners van Ganzedijk in actie tegen de aangekondigde sloop van het dorp. Na de grote media-aandacht kreeg de provincie Groningen de leiding in het project, waarbij het uitgangspunt was om het dorp op te knappen. Na de intensieve samenwerking tussen provincie, gemeente, woningcorporatie Acantus, het Comité Ganzedijk Blijft! en later de Vereniging voor Dorpsbelangen Ganzedijk, kwam  er eind 2009 een plan voor de toekomst van het dorp tot stand. Vorig jaar zijn de partijen begonnen met de uitvoering ervan.

Speeltuin

Inmiddels is het project bijna afgerond. Er zijn veertien woningen gesloopt, terwijl er ook een aantal is gerenoveerd. Verder is er een speeltuin aangelegd. De laatste werkzaamheden in het dorp, zoals de aanleg van een vlindertuin, bevinden zich nu in een afrondende fase.

Experiment

Met de aanpak van Ganzedijk is 2,2 miljoen euro gemoeid. Het Rijk heeft 400.000 euro bijgedragen, omdat het project was opgenomen als experiment in het Nationaal Actieplan Krimp.