Europese miljoenen voor ontwikkeling waterstoftechnologie in Noord-Nederland 

Noord-Nederland is door Europa aanwezen als de regio waar de komende jaren de groene waterstoftechnologie zich verder moet ontwikkelen. Vanuit Brussel gaat er € 20 miljoen subsidie naar het project Hydrogen Valley, gericht op de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen. Het project kost in totaal € 90 miljoen, duurt zes jaar en gaat begin 2020 van start.

Internationale steun

De subsidieaanvraag is ingediend door HEAVENN, een samenwerkingsverband van 31 publieke en private partijen uit zes Europese landen. De leidende partijen bij de aanvraag waren het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de New Energy Coalition. Bij het traject werden de partijen internationaal ondersteund, onder meer vanuit de Verenigde Staten en Japan. Het HEAVENN-project is bijzonder, omdat het de hele waterstofketen omvat en verbindt binnen één geografische regio.

Waterstofprojecten

Het project bestaat onder meer uit de grootschalige productie van groene waterstof voor de industrie, en de opslag, het transport en de distributie van waterstof. Zo worden bestaande aardgaspijpleidingen geschikt gemaakt voor transport van waterstof en komen er nieuwe waterstofleidingen bij, onder meer het Chemie Park Delfzijl. Verder wordt gekeken naar de toepassing van groene waterstof bij bussen, vrachtwagens en personenauto's en komen er extra waterstoftankstations bij. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van de waterstoftechnologie in de scheepvaart- en luchtvaartsector.