Europees geld voor leefbaarheid in Slochteren en Hoogezand-Sappemeer

Het Regioteam Vitaal Platteland stelt € 147.000 beschikbaar voor een drietal projecten op het gebied van leefbaarheid en natuur in Hoogezand en Slochteren.  Zwaluwen en vleermuizen krijgen een plek in Sidderburen. Gehandicapten vinden een veilig huis in Foxhol en het dorpshuis van Hellum wordt opgeknapt.

Huizen voor oeverzwaluwen en vleermuizen in Sidderburen
Het Noorderwold bij Siddeburen - in de volksmond ook wel het Siddebuursterbos genoemd - krijgt een plas, die is bedoeld voor de natuur en regenwaterberging. De plas, die bijna een half voetbalveld groot is, wordt in juli 2009 aangelegd. Aan de oever van de plas komt een vleermuizenkelder en een oeverzwaluwwand. Het idee hiervoor is afkomstig van bewoners en Dorpsbelangen Siddeburen. Het Vleermuis Coördinatie Overleg Groningen en de Oeverzwaluwwerkgroep van Avifauna adviseerden over de vleermuizenkelder en de oeverzwaluwwand. In april wordt begonnen met de bouw van de vleermuizenkelder en de overzwaluwwand; eind juli moeten ze klaar zijn. De gemeente Slochteren ontving voor dit project een subsidie van € 8.323 van het Regioteam Vitaal Platteland.

Totale kosten € 24.970   
Europese bijdrage Vitaal Platteland € 8.323

Huiskamer van Hellum krijgt grondige opknapbeurt
Het dorpshuis van Hellum krijgt een flinke opknapbeurt. Door intensief gebruik van het gebouw was renovatie hard nodig. Ook voldeed het niet meer aan de eisen van deze tijd. Met subsidie van het  Regioteam Vitaal Platteland wordt de keuken aangepast aan de huidige hygiëne-eisen. Verder worden de zalen en opslagruimte opnieuw ingedeeld en verbeterd, en komt er een representatieve entree. Bovendien zijn er plannen voor een internetcafé voor de (oudere) bewoners en natuurlijk kunnen de jongsten terecht in de peuterspeelzaal. Het beheer en onderhoud van het Multifunctionele Centrum doen de dorpsbewoners gezamenlijk.

Totale kosten € 184.152   
Europese bijdrage Vitaal Platteland € 73.660

Zelfstandig wonen in Foxheerd
12 verstandelijk gehandicapten wonen zelfstandig in Foxheerd. Foxheerd is een kleinschalige woon-zorgvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap in Foxhol. De verstandelijk gehandicapten zijn merendeels afkomstig uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer en huren het tweekamerappartement zelf. Ze kunnen zich grotendeels zelf redden, maar krijgen hulp bij huishoudelijke activiteiten, zoals eten, koken en post verwerken. Ook bij het aangaan van contacten en het weerbaar worden in deze contacten worden ze begeleid. Het doel is dat de bewoners zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Dankzij een subsidie van het Regioteam Vitaal Platteland kunnen zij ook gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte en krijgt de begeleiding een plek. 

Totale kosten € 328.441   
Europese bijdrage Vitaal Platteland € 65.000

Vitaal Platteland
Vitaal Platteland is een subsidieprogramma van ruim 3 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Voor deze subsidie komen projecten in aanmerking die een economische impuls geven  aan het platteland en de leefbaarheid versterken in de regio.

Het Regioteam Vitaal Platteland nodigt organisaties, samenwerkende ondernemers, vrijwilligers of enthousiaste burgers uit om met vernieuwende ideeën te komen. Initiatiefnemers kunnen contact opnemen met het regioteam. Het regioteam stimuleert de ontwikkeling van het project en helpt bij de financiering. De projectideeën worden getoetst aan het Actieplan Vitaal Platteland 2007-2013 voor de regio Centraal.  De besluiten van het regioteam worden formeel bekrachtigd door het college van Gedeputeerde Staten.

Het regioteam is een samenwerkingsverband van met vertegenwoordigers vanuit de landbouw, natuur, MKB, de dorpsbelangenverenigingen en de gemeenten Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

<msinternalimage link="1020793" alt="Europees%20geld%20voor%20leefbaarheid%20in%20Slochteren%20en%20Hoogezand-Sappemeer" width="292" height="370" ></msinternalimage>

Oeverzwaluw (foto: Raymond de Smet)