Europa ziet Groningen en Drenthe als groene voorbeeldregio

De regio Groningen-Drenthe is door de Europese Commissie verkozen tot een van de zes voorbeeldregio’s binnen Europa, waar het gaat om verduurzaming en vergroening van de chemiesector. Met deze status spelen Groningen en Drenthe de komende jaren een belangrijke rol voor andere regio’s in Nederland en Europa.

De regio Groningen-Drenthe is door de Europese Commissie verkozen tot een van de zes voorbeeldregio’s binnen Europa, waar het gaat om verduurzaming en vergroening van de chemiesector. Met deze status spelen Groningen en Drenthe de komende jaren een belangrijke rol voor andere regio’s in Nederland en Europa. In totaal waren er 28 voorstellen ingediend bij de Europese Commissie.

Gezamenlijk opgetrokken

Groningen en Drenthe beschikken allebei over een uitgebreid chemiecluster dat zich bezighoudt met de vergroening van de sector. "Dat wij als regio door Brussel zijn verkozen tot voorbeeldregio zien we als een bevestiging van onze inspanningen", laat gedeputeerde Patrick Brouns weten. "Vanuit Drenthe en Groningen streven we al een aantal jaren een duurzame bio-economie na. Een economie die niet langer afhankelijk is van olie. De vergroening van onze chemieclusters in Emmen en Delfzijl speelt daarin een belangrijke rol".

Erkenning en zichtbaarheid

Aan de keuze van Brussel om de regio Groningen-Drenthe uit te roepen tot voorbeeldregio zit geen geld verbonden. Het geeft wel aan dat Brussel overtuigd is van de ontwikkelpotentie. Vooral de combinatie van twee sterke chemieclusters én een grootschalig agrarisch achterland bleek doorslaggevend. De grondstoffen die in de chemie worden gebruikt zijn steeds vaker gebaseerd op biomassa en dat is in de regio volop aanwezig.

Voortrekkersrol

Met de aangewezen voorbeeldfunctie vervullen beide provincies de komende jaren een voortrekkersrol op het gebied van innovatie en verdere vergroening van de chemie. Drenthe richt zich met haar chemiecluster in Emmen vooral op de kunststoffen, garens en plastics (oftewel: de hoogwaardige vezel- en polymeertechnologie). In Groningen, in het chemiecluster in Delfzijl, is vooral aandacht voor de vervaardiging van producten en halffabricaten voor tal van hoogwaardige industriële toepassingen.

De overige door de Europese Commissie aangewezen voorbeeldregio’s zijn Kosice (Slowakije), Wallonië (België), Schotland (Verenigd Koninkrijk), Andalusië (Spanje) en de Tipperary County Concil (Ierland).