Enquête: wat vindt u van het fietspad tussen Hoogezand en Groningen?

De provincie Groningen wil graag weten wat fietsers op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen vinden. De resultaten uit de fietsenquête willen betrekken bij de maatregelen die we gaan nemen om de verkeersveiligheid op het fietspad te verbeteren. De provincie werkt hier samen met de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond aan.

wDe provincie Groningen wil graag weten wat fietsers op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen vinden. De resultaten uit de fietsenquête willen betrekken bij de maatregelen die we gaan nemen om de verkeersveiligheid op het fietspad te verbeteren. De provincie werkt hier samen met de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond aan.

Klachten

Fietsers en omwonenden geven aan dat ze zich regelmatig onveilig voelen op het fietspad. De meest gehoorde klachten zijn dat fietsers en bromfietsers te hard rijden, de kruisingen onoverzichtelijk zijn en de verlichting te wensen over laat. Daarom worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld kort geleden op de meeste kruispunten op het traject bromfietsdrempels aangelegd. Daarnaast onderzoeken we welke markeringen we het beste op het fietspad kunnen aanbrengen.

Kruispunten

De provincie wil nu via een enquête de mening horen van gebruikers van het fietspad en de automobilisten die het fietspad kruisen. Wat vinden zij van de veiligheid op de kruispunten van het fietspad en welke maatregelen kunnen volgens hen worden genomen om de veiligheid te verbeteren? De enquête is te vinden op de website www.fietspadhoogezand-groningen.nl.