Enquête scholieren over Fietsroute Plus Groningen-Winsum 7 maart

Medewerkers van de provincie Groningen staan op donderdag 7 maart langs het fietspad tussen Groningen en Winsum om de mening van scholieren te vragen over een toekomstige Fietsroute Plus. Scholieren die de enquête hebben ingevuld krijgen als beloning een chocoladereep. Een Fietsroute Plus is een extra breed en comfortabel fietspad, zoals dat tussen Groningen en Zuidhorn al bestaat. De enquêtes zijn vooral gericht op scholieren omdat die veel fietsen tussen Groningen en Winsum.

 

Medewerkers van de provincie Groningen staan op donderdag 7 maart langs het fietspad tussen Groningen en Winsum om de mening van scholieren te vragen over een toekomstige Fietsroute Plus. Scholieren die de enquête hebben ingevuld krijgen als beloning een chocoladereep. Een Fietsroute Plus is een extra breed en comfortabel fietspad, zoals dat tussen Groningen en Zuidhorn al bestaat. De enquêtes zijn vooral gericht op scholieren omdat die veel fietsen tussen Groningen en Winsum.

Alternatieven voor Fietsroute Plus

Op dit moment kijkt de provincie naar een aantal alternatieven voor de Fietsroute Plus: een route langs de provinciale weg N361, een langs het spoor en een combinatie van beide. Binnenkort worden de alternatieven in een workshop beoordeeld. Samen met belangenverenigingen en actieve gebruikers van het fietspad wordt dan een voorkeursalternatief gekozen. Vervolgens moet het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hier een besluit over nemen. 

De medewerkers van de provincie Groningen staan tussen 14.00 en 17.00 uur langs het fietspad bij vogelopvang 't Hemelrijk, Oude Adorperweg 8, Groningen.