Enquête: Heereweg en Burgemeester Seinenstraat in Aduard onveilig

Inwoners van Aduard ervaren de Heereweg en de Burgemeester Seinenstraat in Aduard als onveilig. Dat blijkt uit een enquête van de provincie Groningen in samenwerking met de gemeente Zuidhorn en de politie. Het onderzoek is in februari uitgevoerd onder bewoners van beide straten en onder ouders van leerlingen van de scholen in de buurt. Dit is gebeurd naar aanleiding van klachten over de verkeersveiligheid van de twee straten.

Inwoners van Aduard ervaren de Heereweg en de Burgemeester Seinenstraat in Aduard als onveilig. Dat blijkt uit een enquête van de provincie Groningen in samenwerking met de gemeente Zuidhorn en de politie. Het onderzoek is in februari uitgevoerd onder bewoners van beide straten en onder ouders van leerlingen van de scholen in de buurt. Dit is gebeurd naar aanleiding van klachten over de verkeersveiligheid van de twee straten.

Heereweg

In totaal hebben 114 inwoners van Aduard de enquête ingevuld. Bijna twee derde ervaart dagelijks onveilige situaties op de Heereweg. Die onveiligheid wordt volgens hen vooral veroorzaakt door vrachtauto's, landbouwvoertuigen en auto's. 96 procent van de ondervraagden ervaart dat er dagelijks te hard wordt gereden. Dit gebeurt de hele dag door, behalve tijdens de avondspits. 71 procent van de ondervraagden geeft aan dat de Heereweg uitnodigt tot harder rijden dan de 50 kilometer per uur die er is toegestaan. Naast onveiligheid ervaren de ondervraagden ook geluidsoverlast en overlast door trillingen. Oplossingen voor de onveiligheid zijn volgens de ondervraagden meer controles door de politie, aanpassingen aan de weg en de aanleg van zebrapaden of drempels. 

Burgemeester Seinenstraat

Bijna driekwart van de ondervraagden ervaart dagelijks onveilige verkeerssituaties op de Burgemeester Seinenstraat. Ook hier wordt de onveiligheid veroorzaakt door landbouwvoertuigen, vrachtauto's en personenauto's. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden voelt zich onveilig bij het winkelen in de Burgemeester Seinenstraat of bij het oversteken van de straat. 95 procent ervaart dat er dagelijks te hard wordt gereden. Dit gebeurt de hele dag door. Op de Burgemeester Seinenstraat is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur, maar volgens de ondervraagden nodigt de straat uit tot harder rijden. Ook ervaart bijna twee derde van de ondervraagden geluidsoverlast. 

Maatregelen

In afwachting van de aanleg van de rondweg om Aduard in 2017 gaan  de provincie, de gemeente Zuidhorn en de politie onderzoeken welke maatregelen op beide wegen mogelijk zijn. Dat kan voorlichting zijn, meer controle door de politie, aanpassing van de verkeersregels die er gelden of aanpassingen aan de weg. Naar verwachting is dit plan rond de zomer klaar.