Enquête: denk mee over het gebruik van de ondergrond

Hoe moet de ondergrond in onze provincie de komende jaren worden gebruikt? Groningers kunnen van 26 februari tot en met 19 maart hierover hun mening geven via een enquête. De uitkomsten worden meegenomen in de nieuwe Nota Ondergrond, waarin het beleid staat voor het gebruik van de ondergrond in de provincie Groningen. We vinden het belangrijk dat naast overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook inwoners meedenken hierover.

Geactualiseerd beleid 

In onze provincie vinden verschillende activiteiten plaats in de ondergrond, bijvoorbeeld de winning van delfstoffen zoals aardgas en zout, de opwekking van duurzame energie met bodemenergiesystemen en het opslaan van energie in lege gasvelden en zoutcavernes. Het doel van de Nota Ondergrond is om een heldere afweging te kunnen maken bij het beoordelen van (nieuwe) activiteiten in de diepe ondergrond. Het bewaken van de veiligheid staat hierbij voorop. Daarna komt de afweging van beschermen en  benutten en de energietransitie aan de orde. De Nota Ondergrond zorgt zo voor een duidelijke visie van de provincie Groningen richting het Rijk.  

Steeds drukker

Het wordt steeds drukker in de ondergrond. De ondergrondse activiteiten hebben vaak effect op de bovengrond: op de samenleving, de ruimte en het milieu. Ook is de ondergrond van belang voor de toekomstige energietransitie. In onze provincie zijn vooral de gevolgen van de gas- en zoutwinning in de vorm van aardbevingen en bodemdaling merkbaar.  

Huidige visie 

De huidige provinciale visie op de ondergrond is in 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Inmiddels is er veel veranderd rondom de ondergrond in Groningen: de kennis, het gebruik en de houding tegenover de risico's die gepaard kunnen gaan met de activiteiten. Daarom passen we de huidige visie op de ondergrond aan.