'Energy-academy’ leidt tot extra studenten en arbeidsplaatsen in Noord-Nederland

Opleidingen en kennisinstituten in Noord-Nederland willen een Energy-academy. Dit moet leiden tot enkele honderden studenten en 800 extra arbeidsplaatsen de komende 10 jaar in de Noordelijke regio. In de Energy-academy zijn onderzoek en opleidingen op het gebied van fossiele en duurzame energie gebundeld. Het bedrijfsleven, het middelbaar beroepsonderwijs, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen willen op die manier stevig bijdragen aan een innovatieve, duurzame en economisch succesvolle energiesector.

Opleidingen en kennisinstituten in Noord-Nederland willen een 'Energy-academy'. Dit moet leiden tot enkele honderden studenten en 800 extra arbeidsplaatsen de komende 10 jaar in de Noordelijke regio. In de Energy-academy zijn onderzoek en opleidingen op het gebied van fossiele en duurzame energie gebundeld. Het bedrijfsleven, het middelbaar beroepsonderwijs, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen willen op die manier stevig bijdragen aan een innovatieve, duurzame en economisch succesvolle energiesector.

Internationaal onderscheidend

Het noorden is al lange tijd van economische betekenis als het gaat om energie. Momenteel komt 35 procent van de Nederlandse energieproductie uit Noord-Nederland. Op energiegebied vinden nu investeringen plaats met een totale waarde van 23 miljard euro. Door het al aanwezige hoogwaardige onderwijs en onderzoek rond deze ‘energie-hotspot’ te bundelen en uit te breiden ontstaat in Groningen energieonderwijs in de hele keten middelbaar en hoger beroepsonderwijs, academisch en postacademisch onderwijs. Per jaar zullen meer dan honderd jonge mensen op het onderwerp energie afstuderen. Met het plan voor een Energy-academy versterken de kennisinstituten de internationale concurrentiepositie van Nederland, wordt onderzoek uit Groningen internationaal onderscheidend en leveren ze een grote bijdrage aan Nederlandse en Europese energie- en klimaatdoelstellingen.