Emotionele week

Het was een zeer emotionele week voor mijn collega’s van de provinciale afdeling Omgevingsbeleid/Projectbureau en mij.

 

Het was een zeer emotionele week voor mijn collega’s van de provinciale afdeling Omgevingsbeleid/Projectbureau en mij.

Maandagmorgen kregen wij het verdrietige bericht dat onze lieve collega Nelleke Donkervoort-Duisenberg zondag was overleden. Nelleke kreeg begin maart te horen dat de borstkanker was teruggekeerd. Zij wist dat herstel niet meer mogelijk was. De afgelopen maanden heeft Nelleke met bewonderenswaardige moed van haar reservetijd, zoals zij het zelf noemde, genoten. Haar dood kwam sneller dan wij verwachtten en schokte ons.

Vrijdagmorgen hebben wij met honderden anderen in de Nieuwe Kerk in Groningen op indrukwekkende wijze afscheid van Nelleke genomen. Op verzoek van Nelleke zongen onze collega’s Alje van Bolhuis en Marria Bosman het Grunnens Laid. De bijdragen van haar vrienden, drie dochters en man en de muziekkeuze waren prachtig. Met Nelleke verliezen wij een enthousiaste en betrokken collega.Het schakelen naar het project viel daarom deze week niet altijd mee.

Het project vroeg echter wel alle aandacht. Dinsdagmorgen de tweewekelijkse projectgroepvergadering. Stilgestaan bij het advies van het BO RUD en het vervolg. Afgesproken dat wij in een volgende projectgroep de mogelijke strategieën na afloop van de reactietermijn op het advies (23 december) bespreken. Ook gediscussieerd over de evaluatie van de projectfasen 1 en 2. De projectgroep wil de evaluatie niet beperken tot de kern- en projectgroep en de opdrachtgevers, maar verbreden naar de wethouders en gemeentesecretarissen. Ik ga dat met mijn opdrachtgevers bespreken.

Dinsdagmiddag was er in het gemeentehuis van Bedum een bijeenkomst van de 24 voorzitters van de ondernemingsraden van de gemeenten en de provincie. Ik mocht daar een presentatie houden over het project. Ik kreeg daarbij kritische vragen over de adviestermijn en de inhoud van advies. Die vragen worden via een brief voorgelegd aan het BO RUD.

Dinsdagavond naar een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Vlagtwedde geweest. Samen met mijn Vlagtwedder collega Radboud Reuvenkamp een presentatie gehouden. Er waren veel vragen van de raadsleden. Aanleiding voor burgemeester Leontien Kompier om Radboud en mij te vragen om nog een keer tekst en uitleg te komen geven voor haar raadsleden. Even na middernacht was ik weer thuis.

Woensdagmorgen een gesprek gehad met twee bestuurskundestudenten van de Universiteit Tilburg. Zij doen in opdracht van het landelijke programma voor de vorming van de RUD’s (Programma Uitvoering met Ambitie) onderzoek naar de knelpunten bij de RUD-projecten in alle provincies. In november komen zij met hun eerste bevindingen. Ik ben benieuwd.

In de loop van de week kwamen er een aantal reacties op het advies van het BO RUD binnen. Van de gemeente Grootegast, de BMW-gemeenten en een gezamenlijke reactie van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. In alle reacties wordt meer aandacht gevraagd voor de financiële aspecten. Dinsdag 1 november is het halfjaarlijkse overleg tussen het dagelijks bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten en Gedeputeerde Staten. Dan staat de RUD ook op de agenda. Daarna bekijken mijn opdrachtgevers en ik of er vervolgactiviteiten gewenst zijn.

Vrijdag stond in het teken van het afscheid van Nelleke. De herdenkingsdienst vormde het sluitstuk van een emotionele week.