Eisen bekend voor treinvervoer in Groningen en Fryslân vanaf 2021

Een eventuele nieuwe aanbieder van het treinvervoer in Groningen en Fryslân moet voorbereid zijn op uitbreiding van spoorlijnen en inspelen op technologische en duurzame ontwikkelingen. Dat blijkt uit het ontwerp-programma van eisen voor de nieuwe concessie voor de regionale treinen in beide provincies. Vanaf december 2020 gaat de concessie in. Treinvervoerders kunnen zich vanaf begin volgend jaar hiervoor inschrijven.

Planning

Het ontwerp-programma van eisen is opgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en Fryslân. Hierin staat waar het treinverkeer vanaf 2021 aan moet voldoen. Van 5 november tot en met 17 december 2016 is het mogelijk erop te reageren. Rond de zomer van 2017 moet bekend zijn welke vervoerder het treinvervoer in Groningen en Fryslân gaat verzorgen. De concessie loopt van 2021 tot en met 2035.

Noord-Duitsland

De twee provincies hebben het programma samen opgesteld met de LNVG Niedersachsen, die in Noord-Duitsland het treinvervoer verzorgt. Deze organisatie is erbij betrokken vanwege de treinverbinding tussen Groningen en Duitsland. De aanbesteding voor het treinvervoer gaat al vroeg van start omdat een eventuele nieuwe vervoerder de tijd moet hebben om voldoende treinen aan te schaffen.

Uitgangspunten

In het programma van eisen spelen onder andere uitbreiding van spoorlijnen, duurzaamheid en nieuwe technologische ontwikkelingen een belangrijke rol. De komende jaren vinden op verschillende plaatsen op het noordelijke spoor aanpassingen plaats. Zo rijdt er straks elk uur een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden, rijdt de trein vanuit Leeuwarden door naar station Europapark en rijden de treinen uit de Eemshaven en Delfzijl door naar Veendam en Leer. De nieuwe treinvervoerder moet hier in zijn aanbieding rekening mee houden.

Nieuwe ontwikkelingen

Daarnaast moet een vervoerder voorbereid zijn op technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe manieren van informatievoorziening, zelfrijdend vervoer of duurzame vormen van vervoer. Vervoerders die zich inschrijven worden uitgedaagd om de uitstoot van CO2 van de treinen in de komende jaren terug te dringen, bijvoorbeeld via treinen die rijden op elektriciteit of waterstof.