Einde gaswinning geen gevolgen voor versterkingsaanpak in uitvoering

Het besluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen heeft geen gevolgen voor de versterking van huizen en gebouwen waarbij de uitvoering al is gestart. Ook de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen wordt voortgezet. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat afgesproken met vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied.

Andere opties wijkvernieuwing

Daarnaast wordt de komende weken in kaart gebracht wat er moet gebeuren met huizen en gebouwen in lopende versterkingsaanpak waarvan de eigenaren nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen. Omdat de gemeenten waarin deze huizen staan hun plannen voor stadsvernieuwing deels hebben gebaseerd op de versterkingsaanpak, gaan regio en kabinet bekijken welke andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn. Ook de woningcorporaties worden hierbij betrokken omdat zij een groot deel van deze woningen in bezit hebben.

Verdere afspraken

De komende dagen krijgen alle bewoners, waarmee contact geweest is, een brief van de Nationaal Coördinator Groningen over hun individuele situatie. Minister Wiebes en de regiobestuurders hebben verder afgesproken dat de toekomstige versterkingsaanpak wordt aangepast aan de nieuwe situatie met een dalende gaswinning. Deskundigen van SodM, KNMI, TNO en NEN onderzoeken op dit moment de precieze gevolgen van de beëindiging van de gaswinning voor het veiligheidsrisico en de omvang van de versterkingsopgave. Dat onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

Akkoord over toekomstperspectief

De regiobestuurders en het kabinet willen binnen enkele weken een akkoord sluiten over het toekomstperspectief voor Groningen. Het gaat om een ambitieuze meerjarige aanpak met daarbij passende investeringen. In dat akkoord worden ook afspraken gemaakt over de definitieve inrichting van de publieke afhandeling van schademeldingen.