Eind dit jaar duidelijkheid over gemeentelijke herindeling

Groninger gemeenten geven voor het eind van dit jaar duidelijkheid over hoe de nieuwe gemeenten er na de herindeling uit gaan zien. Die intentie hebben de provincie en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) tegen elkaar uitgesproken. Ze zijn het erover eens dat herindeling noodzakelijk is, zodat de gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.

Groninger gemeenten geven voor het eind van dit jaar duidelijkheid over hoe de nieuwe gemeenten er na de herindeling uit gaan zien. Die intentie hebben de provincie en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) tegen elkaar uitgesproken. Ze zijn het erover eens dat herindeling noodzakelijk is, zodat de gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.

Gesprekken

Gedeputeerde Brouns voerde de afgelopen maanden opbouwende gesprekken met de 23 Groninger gemeenten en de Vereniging van Groninger Gemeenten. De gemeenten en Gedeputeerde Staten staan nog steeds achter de conclusies uit het rapport 'Grenzeloos Gunnen' (2013) van de commissie Jansen over de bestuurlijke organisatie van de Groninger gemeenten. Volgens het rapport zijn grotere gemeenten nodig om passende maatregelen te kunnen nemen voor de maatschappelijke vraagstukken in de provincie en om het toenemend aantal taken van gemeenten goed te kunnen uitvoeren.

Provincie ondersteunt

Met het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in mei werd op het gebied van de herindeling een nieuwe koers ingezet. De provincie Groningen legt de keuze voor herindeling bij de gemeenten neer. Voorwaarde is wel dat dit gemeenten oplevert die voldoende bestuurskracht hebben om alle huidige en toekomstige taken op een goede manier kunnen uitvoeren. Als gemeenten daarom vragen biedt de provincie ondersteuning bij het vinden van oplossingen voor verschillen in opvattingen en standpunten.

Contouren

Van een aantal gemeenten is nu duidelijk dat zij samen aan een herindeling willen werken. Dat zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren; de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, en de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hoe de overige nieuwe gemeenten eruit gaan zien is nog niet duidelijk. De provincie heeft de zogenaamde Arhi-procedure voor herindeling van de gemeenten Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde stopgezet. Deze gemeenten kunnen nu zelf met voorstellen voor een herindeling komen.