Eind augustus inloopmarkten herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Op dinsdag 30 augustus en woensdag 31 augustus worden er inloopmarkten georganiseerd over het concept-herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De provincie en gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding voor een herindeling per 1 januari 2019. Voordat het herindelingsontwerp wordt vastgesteld, willen de provincie en gemeenten de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp met inwoners en maatschappelijke organisaties delen.

Herindelingsontwerp

In het herindelingsontwerp staat een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling. Verder omvat het ontwerp een beschrijving van de nieuwe gemeente: de uitgangspunten, kenmerken, ambities en financiële aspecten. Tijdens de inloopmarkten krijgen bezoekers meer informatie over de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp. Bezoekers kunnen over de herindeling in gesprek gaan, vragen stellen of ideeën aandragen. Daarnaast kunnen bezoekers aangeven voor welke onderwerpen zij het belangrijk vinden dat de gemeenten afspraken met elkaar maken.

Plaats en tijd

De drie inloopmarkten worden georganiseerd op de volgende data en tijden:

  • Dinsdag 30 augustus van 19:30 tot 21:30 uur, in gemeentehuis van Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24 in Ten Boer
  • Dinsdag 30 augustus van 19:30 tot 21:30 uur, in het Werkplein van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 (Europapark)
  • Woensdag 31 augustus van 19:30 – 21:30 uur, in het Postillion Hotel, Emmalaan 33 in Haren

Planning

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stellen op 13 september 2016 het herindelingsontwerp definitief vast en sturen dit vervolgens naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeenten leggen het herindelingsontwerp vanaf 21 september 2016 tot en met 16 november 2016 ter inzage. De gemeenten en provincie organiseren in deze periode informatiebijeenkomsten om met inwoners over het vastgestelde herindelingsontwerp in gesprek te gaan. De start van de inspraakperiode en de data van de informatiebijeenkomsten worden tegen die tijd aangekondigd, via advertenties in de media.

Zienswijze

Tijdens de inspraakperiode kunnen inwoners een bijdrage leveren door een zienswijze in te dienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. In een zienswijze kunnen aandachtspunten, ideeën of instemming met de herindeling onder de aandacht worden gebracht. De provincie geeft in een nota een reactie op de ingediende zienswijzen. De reactienota en het herindelingsadvies worden begin 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.

Lees meer over de gemeentelijke herindeling in ons dossier.