Eikenprocessierups in Groningen gesignaleerd

De eikenprocessierups is in onze provincie gesignaleerd. De rupsen zijn waarschijnlijk in het westen, zuiden en oosten van onze provincie, meestal bij de grens met Drenthe, aan te treffen. Op die plaatsen zijn vorig jaar de vlinders van de rups gezien. De rupsen vormen een plaag omdat ze brandharen verspreiden die bij mensen en dieren vervelende lichamelijke reacties kunnen geven, zoals jeuk en ademhalingsproblemen. In Groningen neemt de Stichting Iepenwacht Groningen het voortouw bij de bestrijding van de rups.

De eikenprocessierups is in onze provincie gesignaleerd. De rupsen zijn waarschijnlijk in het westen, zuiden en oosten van onze provincie, meestal bij de grens met Drenthe, aan te treffen. Op die plaatsen zijn vorig jaar de vlinders van de rups gezien. De rupsen vormen een plaag omdat ze brandharen verspreiden die bij mensen en dieren vervelende lichamelijke reacties kunnen geven, zoals jeuk en ademhalingsproblemen. In Groningen neemt de Stichting Iepenwacht het voortouw bij de bestrijding van de rups.

Aanpak in Groningen

De Stichting Iepenwacht Groningen co├Ârdineert de communicatie over de eikenprocessierups. Samen met de provincie Groningen heeft de stichting een werkgroep opgericht. Hierin zitten ook de gemeenten Marum, Groningen en Bellingwedde. De werkgroep pakt de bestrijding van de rups aan en brengt de risico's voor mens en natuur in beeld. De GGD Groningen informeert het publiek en de gemeenten over de gezondheidsrisico's. Huisartsen en dierenartsen in Groningen is gevraagd klachten bij de GGD te melden.

Gezondheidsklachten

De verwachting is dat de rupsen in Groningen, in zeer beperkte mate, gezondheidsklachten veroorzaken. Om klachten te voorkomen moet elk contact met de rupsen, brandharen en nesten vermeden worden.

Meer informatie

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij GGD Groningen, telefoonnummer 050 - 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Voor informatie over klachten en het voorkomen van klachten kunt u ook kijken op de website van de GGD. Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt u contact opnemen met uw gemeente.