Eigenaren rijksmonumenten ontvangen eerste bedrag uit nieuwe regeling

De eerste elf eigenaren van rijksmonumenten ontvangen een geldbedrag uit de nieuwe subsidieregeling voor regulier onderhoud aan rijksmonumenten in Groningen (RORG). In totaal wordt er nu voor 164.000 euro aan hen uitgekeerd. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk overhandigde op 12 juni de eerste subsidiebijdrage uit deze regeling aan de heer en mevrouw Scheers, voor de oude pastorie in Warffum. 

Gezamenlijk initiatief

Tijdens een werkbezoek van minister Van Engelshoven van Cultuur aan Appingedam begin maart maakten de gezamenlijke overheden bekend dat ze ruim 4 miljoen euro beschikbaar stelden voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie en specifiek voor het aardbevingsgebied. De subsidieregeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG) is een gezamenlijk initiatief van de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Regulier onderhoud

De RORG is een van de twee subsidieregelingen van de provincie Groningen voor erfgoed. De regeling is bedoeld voor regulier onderhoud, specifiek aan woonhuizen met de status van rijksmonument in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen. Vanuit de subsidieregeling voor regulier onderhoud monumenten Groningen (RORG) is er dit jaar 2.650.000 euro beschikbaar.

Groot onderhoud en restauratie

Naast de RORG is er ook een regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten: de GRRG. Gebouwd erfgoed is bepalend voor de identiteit van onze provincie. Daarbij is het onderhoud van monumenten van groot belang. Door uitstel van onderhoud lopen de kosten van onderhoud op. Hierdoor worden monumenten kwetsbaarder voor aardbevingen. Daardoor is op de lange termijn nog meer geld nodig voor herstel. Goed onderhoud van een monumenten is een eerste stap op weg naar versterking.

Erfgoedprogramma

De subsidieregelingen komen voort uit het Erfgoedprogramma 2017-2021 van Nationaal Coördinator Groningen, de provincie, het ministerie van OCW en de tien aardbevingsgemeenten. In dit programma hebben de overheden gezamenlijke doelen geformuleerd en afspraken gemaakt. Dit resulteert in concrete inzet richting de monumenteigenaar via deze regelingen maar ook via het erfgoedloket. Eigenaren van gebouwd erfgoed kunnen bij dit loket terecht voor vragen over de regelingen maar ook voor vragen over versterking en schade.