Effecten van milieu op gezondheid in kaart gebracht

Op welke plekken in de provincie is sprake van lawaai, stank of verontreinigde lucht? Dat is vanaf nu te zien op onze digitale gezondheidskaarten. De kaarten bevatten gegevens die interessant kunnen zijn voor bedrijven, gemeenten en particulieren. De gezondheidskaarten werden op 12 maart door gedeputeerde Mark Boumans gepresenteerd tijdens het congres 'De winst van Open Data'.

Op welke plekken in de provincie is sprake van lawaai, stank of verontreinigde lucht? Dat is te zien op onze digitale gezondheidskaarten. De kaarten bevatten gegevens die interessant kunnen zijn voor bedrijven, gemeenten en particulieren. Gedeputeerde Mark Boumans presenteerde op 12 maart de gezondheidskaarten tijdens het congres 'De winst van Open Data'.

Gezondheidskaarten

Op de gezondheidskaarten is informatie over geluid, luchtverontreiniging (fijnstof en NOx) en geur te vinden. Ook zijn de milieueffecten op bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen te zien. De effecten op de gezondheid hebben een kleur: groen voor zeer goed tot paars voor zwaar onvoldoende. De gegevens worden jaarlijks bijgehouden.

Open Data

De provincie wil de effecten van geluid, luchtverontreiniging en geur op onze gezondheid terugdringen. De gegevens over gezondheidseffecten van bijvoorbeeld geluidsoverlast of luchtvervuiling zijn bij de provincie bekend. Dit komt onder andere door de vergunningen die wij aan bedrijven verlenen of verplichte controles die we moeten uitvoeren van het Rijk. 

Voordelen

De informatie die wij op de gezondheidskaart aanbieden zijn zogenaamde open data. Dit zijn gegevens die voor iedereen vrij te gebruiken zijn. Gemeenten kunnen de kaarten gebruiken als ze bezig zijn met hun beleid rondom verkeer en vervoer of ruimtelijke ordening. Journalisten kunnen direct zelf gegevens vinden en hoeven dan geen gebruik te maken van wettelijke procedures om informatie op te vragen. Bedrijven kunnen de data gebruiken om wanneer ze van plan zijn om een website of app te ontwikkelen.