Eerste levering gemaaid bermgras voor biovergister

De provincie Groningen heeft op woensdag 21 november in het Drentse Gasseltenijveenschemond de eerste lading gemaaid bermgras beschikbaar gesteld als biomassa voor een vergistingsinstallatie. De grasresten zijn afkomstig uit de bermen langs de provinciale weg N46. Het vergisten van gemaaid gras draagt bij aan de productie van duurzame energie. Gedeputeerde William Moorlag was aanwezig bij het afleveren van de grasresten.

 

De provincie Groningen heeft op woensdag 21 november in het Drentse Gasseltenijveenschemond de eerste lading gemaaid bermgras beschikbaar gesteld als biomassa voor een vergistingsinstallatie. De grasresten zijn afkomstig uit de bermen langs de provinciale weg N46. Het vergisten van gemaaid gras draagt bij aan de productie van duurzame energie. Gedeputeerde William Moorlag was aanwezig bij het afleveren van de grasresten.

Duizenden tonnen

Jaarlijks komen er bij het beheer van de provinciale wegen duizenden tonnen plantaardig materiaal vrij. De grasresten werden altijd afgevoerd naar composteerinrichtingen. Een belangrijk deel van deze biomassa is echter ook heel goed te gebruiken voor duurzame toepassingen, bijvoorbeeld in vergistingsinstallaties.

Elektriciteit en warmte

Met schoon bermgras is het mogelijk om aanzienlijke hoeveelheden duurzame energie te produceren. Zo is berekend dat met het vergisten van het gras, dat dit najaar langs de N46 is opgehaald, zestien huishoudens één jaar lang van elektriciteit en twee huishoudens één jaar lang van warmte kunnen worden voorzien.