Eerste kenniscentrum Biochar ter wereld opent zijn deuren

Op vrijdag 11 juni 2010 opent gedeputeerde Douwe Hollenga in Valthermond het eerste Biochar Kenniscentrum in de wereld. In het centrum kunnen geïnteresseerde akkerbouwers en andere belangstellenden terecht voor kennis over de productie en toepassingen van Biochar.

Op vrijdag 11 juni 2010 opent gedeputeerde Douwe Hollenga in Valthermond het eerste Biochar Kenniscentrum in de wereld. In het centrum kunnen geïnteresseerde akkerbouwers en andere belangstellenden terecht voor kennis over de productie en toepassingen van Biochar.

Wat is Biochar en wat doet het?

Biochar wordt gemaakt uit biomassa, zoals bermgras, houtsnippers en snoeiafval. Biochar verbetert de kwaliteit van de bodem en verhoogt de gewasopbrengst met naar schatting 5 tot 10 procent. Bovendien kan het een alternatieve manier zijn om CO2 voor zeer lange tijd in de grond vast te leggen. De jaarlijkse omzetting in Nederland van 18 miljoen ton biomassa, en de verwerking daarvan in de bodem, zou ruwweg dezelfde hoeveelheid minder uitstoot van CO2 betekenen. Als deze vorm van opslag officieel erkend wordt, kan Biochar ons land emissierechten en dus ook geld opleveren.

Europese samenwerking

Samen met twaalf partners uit Belgie, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Engeland werken we in dit Interreg IV-b project samen om Biochar te introduceren in Europa. De provincie Groningen is 'lead partner' van het project en voorzitter van de begeleidingscommissie Biochar: climate saving soils. Het project duurt vier jaar en kost vijf miljoen euro.

Opening kenniscentrum

De officiële opening van het kenniscentrum Biochar vindt plaats om 13.30 uur op proefboerderij 't Kompas, Noorderdiep 211 in Valthermond. Daar liggen ook proefvelden met het koolstof Biochar.