Eerste fietspontje Blauwe Stad in gebruik

Op woensdag 4 november neemt gedeputeerde Marc Jager als voorzitter van de Ring Blauwe Stad het eerste fietspontje bij Blauwestad in gebruik. De gedeputeerde vraagt daarbij hulp aan een aantal leerlingen van OBS de Uilenburcht uit Beerta, OBS de Waterlelie uit Winschoten en OBS de Bouwte uit Midwolda. Dit gebeurt om 11.30 uur bij Jachthaven Reiderhaven, Hoofdstraat 9, in Beerta. Vervolgens verzorgt burgemeester Lo van Kats van Reiderland een prijsuitreiking voor de kinderen. De groep 8-kinderen van de scholen hebben namelijk werkstukken gemaakt over het thema 'vrijetijdsbesteding in de Blauwestad'. U bent van harte uitgenodigd bij deze feestelijkheden.

Het pontje is een onderdeel van de toeristisch recreatieve infrastructuur die in de afgelopen tijd is aangelegd en de komende tijd verder vorm krijgt. Naast dit pontje zijn/ komen er nog drie pontjes, wandelpaden, fietspaden, drie uitkijkpunten, parkeervoorzieningen, een surfsteiger en twee vissteigers.