Eerste deel nieuw natuurgebied Dannemeer klaar

Midden-Groningen is weer een nieuw natuurgebied rijker. De inrichting van een deel van het gebied Dannemeer is afgerond. 140 hectare voormalige landbouwgrond tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg moet geleidelijk veranderen in een gebied met waterpartijen, riet, moeras en veen, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer hebben maandag 25 juni de afronding feestelijk gemarkeerd door het eerste water het gebied in te laten stromen.

Midden-Groningen is weer een nieuw natuurgebied rijker. De inrichting van een deel van het gebied Dannemeer is afgerond. 140 hectare voormalige landbouwgrond tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg moet geleidelijk veranderen in een gebied met waterpartijen, riet, moeras en veen, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer hebben maandag 25 juni de afronding feestelijk gemarkeerd door het eerste water het gebied in te laten stromen.

Onderdeel van netwerk

In totaal komt er 500 hectare nieuwe natuur in Dannemeer. Het nieuwe natuurgebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in ons land. De landinrichtingscommissie Midden-Groningen voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie. Staatsbosbeheer gaat het gebied Dannemeer beheren.

Maatregelen

Aan de oostkant van het gebied is een nieuw wandel- en fietspad aangelegd. Door een herverdeling van de kavels kunnen landbouwers in het gebied Luddeweer-Overschild hun percelen beter bereiken. Bovendien hebben we de bermen verbreed en verstevigd om de verkeersveiligheid te vergroten. Een 'vosvrij eiland' zorgt ervoor dat de vogels, zoals de lepelaar, veilig kunnen broeden. Naast dit vosvrije eiland zijn enkele schelpen- en grindeilandjes aangelegd waar plevieren en visdiefjes kunnen broeden.

Laatste schakel

Nu het eerste deel van het natuurgebied Dannemeer klaar is, willen we zo snel mogelijk beginnen met de uitvoering van het tweede deel. Dit deel is de laatste schakel tussen het Dannemeer en het Schildmeer. Naast geld van de provincie en van Europa gaat ook energiebedrijf RWE/Essent bijdragen aan dit project. Het is onderdeel van de extra natuurmaatregelen voor (kust)vogels in het Eemshavengebied vanwege de bouw van de kolencentrale. Over de verdere invulling hiervan zal binnenkort meer duidelijkheid komen.