Eerste boerentafel

Op het erf van het melkveebedrijf Langereis in Ten Boer heb ik de eerste zogeheten 'boerentafel' gehouden. Het idee erachter is om met een aantal ondernemers in de landbouw te praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst voor agrarisch Groningen zien.

Op het erf van het melkveebedrijf Langereis in Ten Boer heb ik de eerste zogeheten 'boerentafel'  gehouden. Het idee erachter is om met een aantal ondernemers in de landbouw te praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst voor agrarisch Groningen zien.

Natuurlijk, ik praat wel vaker met boeren. En ook met hun belangenorganisaties. Maar je ziet toch dat ook de landbouwwereld steeds meer 'horizontaliseert' en verdeeld raakt.

Met horizontaliseren bedoel ik, dat het ledenaantal van belangenorganisaties afkalft en dat die voormalige leden zich tegenwoordig op andere manieren roeren. Tegelijkertijd is het voor diezelfde belangenorganisaties steeds lastiger om met één standpunt te komen, omdat hun achterban heel verschillende opvattingen heeft.

Het is een beetje te vergelijken met de vakbonden. Vertegenwoordigen zij nog wel alle werknemers als werkgevers met hen bijvoorbeeld over een nieuwe cao praten?  Naar analogie van die vraag: praat ik met alle boeren als ik met LTO Noord in gesprek bent?  Heb ik alle jonge boeren aan tafel als ik praat met de agrarische jongeren?

De oplossing voor dit vraagstuk is niet makkelijk. Maar ik hou wel behoefte aan een goed beeld van wat er in de sector leeft. Daarom  was ik benieuwd of er een levendige discussie ontstond. Jonge ondernemers,  akkerbouwers, melkveehouders, intensieve veehouders, LTO-vertegenwoordigers, jongerenbestuurders, natuurboeren - het was een prettige bonte mix aan tafel.

Het resultaat?  Nu en dan vlogen de argumenten en de opvattingen over en weer.  Natuurlijk ging het eerst over derogatie, de problemen met fosfaat en  hoe sturend de Tweede Kamer en Brussel  de komende dagen zijn.

Welke ijkdatum wordt het? Welke datum is straks het uitgangspunt hoeveel koeien boeren moeten verkopen? En als boeren met grond en biologische boeren worden ontzien, wat betekent dat dan?

Het is onzekerheid troef. Daar komt gelukkig, hoop ik, snel een einde aan. Maar hoe dan ook, iedereen aan tafel had het er over. Zoals trouwens iedereen ook wist dat de provincie er (gelukkig) niet over gaat.

Maar de provincie gaat wel over andere zaken. Die werden goed benoemd, zonder dat het provincie-bashing werd of er grappen werden gemaakt over ambtenaren. Maar dat er veel regels en regeltjes zijn, en dat ambtenaren er soms lang over doen, dat werd ook zonneklaar.

De deelnemers kwamen ook met onderwerpen, die de provincie volgens hen echt moet oppakken. Bijvoorbeeld om per gebied te kijken welke melkveehouders en akkerbouwers elkaar kunnen helpen. Als de één nou de mest opkoopt, kan de andere de oogst inkopen voor voer.

Goed voor  het milieu. Minder vervoer en een gesloten kringloop, zoals dat dan heet.

Al met al een geslaagde start en een positieve sfeer. Dit smaakt naar meer, vonden we allemaal. En dat meer  komt er ook, hebben we gelijk maar afgesproken.