Eerste 50 miljoen euro Nationaal Programma Groningen toegekend

Vanuit het Rijk is de eerste vijftig miljoen euro toegekend voor het <link www.nationaalprogrammagroningen.nl - external-link "Koppeling wordt geopend in hetzelfde venster">Nationaal Programma Groningen</link>, waarbij het toekomstperspectief van de provincie centraal staat. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van projecten rondom leefbaarheid, energie en economie. Er wordt geïnvesteerd in het trainen van wijkteams en voor ondersteuning bij gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast is er geld voor een testcentrum voor waterstof financiering en de restauratie van Gronings erfgoed.

Projecten

De Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten de vijftig miljoen in voor projecten binnen drie programmaonderdelen:

  • Voor het programmaonderdeel ‘Groningse kracht en trots’ gaat het om 12,6 miljoen euro, wat onder meer ingezet wordt voor het leefbaarheidsprogramma en het erfgoedprogramma. Voor een bedrag van 8,5 miljoen euro krijgt de regio gelegenheid goede plannen in het kader van leefbaarheid in te dienen. Ook komt er budget beschikbaar om wijkteams te trainen voor ondersteuning bij sociale, mentale en lichamelijke klachten als gevolg van aardbevingen.
  • Voor het deel ‘Groningse natuur, energie en klimaat’ is 11 miljoen euro beschikbaar. Hierbij gaat het om projecten rond aardgasloze wijken, in aanvulling op het Programma Aardgasvrije Wijken, waterstofbussen en een testcentrum voor waterstof.
  • Voor ‘Groningse economie en arbeidsmarkt’ is 12 miljoen euro toegekend. Dit geld is onder andere bedoeld voor het bevorderen van investeringen die gericht zijn op het vergroenen van de industrie en chemie. De regeling 'Regionale Investeringssteun Groningen' (RIG) krijgt hiervoor aanvullende middelen.

Er is ook geld beschikbaar voor de uitvoering van eerdere besluiten, zoals de duurzame aanpak van vliesgevelwoningen. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed aan de inrichting van het Nationaal Programma Groningen en de daarbij behorende uitgebreide dialoog met de inwoners en organisaties in de regio.

Nationaal Programma Groningen

Binnen het Nationaal Programma Groningen werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Groningen. Voor het nationaal programma is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. De toegekende 50 miljoen euro is onderdeel van dit bedrag. Het volledige programma wordt op dit moment uitgewerkt, evenals de definitieve structuur voor het toekennen van geld. Vooruitlopend daarop starten regio en Rijk al in 2018 met een aantal concrete projecten. De volledige lijst met projecten is hieronder te bekijken.