Eenmalige subsidies voor negen culturele activiteiten

De provincie Groningen draagt in totaal ruim 190.000,- euro bij aan negen verschillende culturele projecten. Het geld gaat eenmalig naar onder meer enkele culturele stichtingen en instellingen. De meeste bijdragen komen uit het Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen. Hiermee wil de provincie de inwoners stimuleren om deel te nemen aan amateurkunst en cultuurhistorische activiteiten.

 

De provincie Groningen draagt in totaal ruim 190.000,- euro bij aan negen verschillende culturele projecten. Het geld gaat eenmalig naar onder meer enkele culturele stichtingen en instellingen. De meeste bijdragen komen uit het Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen. Hiermee wil de provincie de inwoners stimuleren om deel te nemen aan amateurkunst en cultuurhistorische activiteiten.

Activiteiten

De volgende negen projecten kunnen een bijdrage tegemoet zien:

  • Casco II 2013 (35.000,- euro subsidie) is een project van Stichting Watervloot. Amateurs en professionals maken samen een voorstelling over een onderwerp uit de geschiedenis van de Veenkoloniën.
  • Mobiliteit en Erfgoed (5.000,- euro) is een project van de gemeente Delfzijl en verschillende andere organisaties. Het is de bedoeling verhalen van nu en vroeger van de regio digitaal beschikbaar te stellen.
  • Stichting Met Meer Cultuur krijgt 5.000.- euro voor Estafette Theatraal Verhaal, een project voor amateurtheater.
  • Ruim 35.000,- euro is bestemd voor het project Namen, Landschap en Geschiedenis. De Groninger Archieven werkt samen met onder andere historische verenigingen om plaatsnamen, verhalen en beelden van Groningen op www.hetverhaalvangroningen.nl  te presenteren.
  • De Laatste vriend  van Napoleon (40.000,- euro) is een groot historisch en kunstevenement ter gelegenheid van het 200-jarig ontzet van Delfzijl. Stichting Culturele Activiteiten IVAK organiseert de activiteiten, onder andere samen met culturele instellingen in de regio.
  • Euro + Groningen (5.000,- euro) is een project voor oudere en jongere amateurzangers. Het is gericht op coaching en talentontwikkeling. Hanzehogeschool Groningen organiseert verschillende activiteiten zoals workshops, masterclasses, kleine concerten, een regionale productie voor oudere en jongere musici en een symposium.
  • Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt ontvangt 20.000,- euro voor het project Spoorzoeken. De herinnering aan de stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen wordt vastgelegd in een boek en een dvd. Verder wordt er een tweedaags festival langs de route van de tram georganiseerd met kunst, theater, film, een app en een reizende tentoonstelling.
  • Het Muziekfestival Delfzijl (6.000,- euro) is een jaarlijks evenement van de Stichting Muziekfestival Delfzijl voor amateurblaas- en slagwerkmuzikanten.
  • Noorderlicht krijgt 40.000,- euro voor het project The sweet and sour story of sugar. Via het product suiker maakt Noorderlicht de geschiedenis van globalisering inzichtelijk met foto's van de suikerindustrie in Brazilië, Suriname, Indonesië, Nederland en in Groningen.