Eenmalige bijdrage voor werkplaats voor zorg in de buurt

De provincie Groningen geeft een eenmalige subsidie van bijna 25.000 euro aan Zorgbelang Groningen voor het project Werkplaats zorg voor burgerparticipatie. Het doel van het project is inwoners en patiënten te betrekken bij oplossingen voor zorg in de buurt voor ouderen en chronisch zieken. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het project loopt van november tot en met december 2013 in de regio Eemsdelta.

De provincie Groningen geeft een eenmalige subsidie van bijna 25.000 euro aan Zorgbelang Groningen voor het project Werkplaats zorg voor burgerparticipatie. Het doel van het project is inwoners en patiënten te betrekken bij oplossingen voor zorg in de buurt voor ouderen en chronisch zieken. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het project loopt van november tot en met december 2013 in de regio Eemsdelta.

Werkplaats zorg

Zorgbelang Groningen ondersteunt het project Werkplaats zorg voor burgerparticipatie. Er worden vier informatie- en themabijeenkomsten over zorg dichtbij huis voor ouderen en chronisch zieken georganiseerd in de regio Eemsdelta. De werkplaats zorg wordt op basis van deze bijeenkomsten opgezet. Het is de bedoeling dat inwoners samen met cliëntenraden en verschillende belangenorganisaties oplossingen bedenken, nieuwe ideeën uitwerken en activiteiten starten. 

Samenwerking

Zorgbelang Groningen organiseert activiteiten om de positie van patiënten en consumenten van wonen, welzijn en zorg in de provincie Groningen te verbeteren. In het project Werkplaats zorg voor burgerparticipatie werkt Zorgbelang samen met zorgverzekeraar Menzis. Het project sluit goed aan bij het project NOG Beter van Menzis en bij de projecten 'Keten gezondheidszorg' van het  woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta.