Een weekje gedeputeerde landschap

Mijn week stond voor een groot in het teken van het platteland. Of misschien beter: het landschap, de landbouw en de natuur.

 

Mijn week stond voor een groot in het teken van het platteland. Of misschien beter: het landschap, de landbouw en de natuur.

Het begon maandag met schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden over een plan om het landschap in het Oldambt weids en open te houden, door de komende tijd bomen te kappen die aan het eind van hun levenscyclus zijn.

Beide partijen weten niet of dat nou wel moet. Ze zijn ook bezorgd dat er geen of te weinig overleg met omwonenden is. De provincie is er trouwens zijdelings bij betrokken: de financiering komt van het Waddenfonds, met een bedrag van ons erbij als co-financiering en bijdragen van organisaties als Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap en de stichting Landschap Oldambt.

Ik wil niet vooruitlopen op de beantwoording van de vragen. Maar mijn indruk is dat het project eigenlijk nog moet beginnen. Bomen kappen doe je niet zomaar, vind ik. Er moet wel een visie op het landschap zijn. En daar hebben, of krijgen, inwoners natuurlijk een stem in.

Op dinsdag maakte ik samen met mijn Drentse collega Henk Jumelet bekend dat er tot 2020 voor Drenthe en Groningen bijna 100 miljoen euro Europees geld is voor versterking van het platteland en de landbouw, Want natuur en platteland kun je niet genoeg koesteren. Maar: je moet er ook een boterham kunnen verdienen! Je moet er ook kunnen leven!

Daarom heeft Brussel geld voor innovaties binnen de landbouw. Zo blijft deze sector, die voor Groningen heel belangrijk is, levensvatbaar. Er is ook geld voor meer biodiversiteit in de natuur, voor water en voor de leefbaarheid in Oost-Groningen. Speciaal voor dat aparte programma, dat LEADER heet, ging ik vrijdag naar het dorpshuis De Voortgang in Wedde.

Op donderdagochtend sprak ik met Marco Smit van de Economic Board Groningen. Die heeft veel geld te vergeven aan projecten om de economie in het aardbevingsgebied een duw in de rug te geven.

De board werkt aan snel internet op het platteland, zodat je een HD-film kunt downloaden op je telefoon terwijl je met je ogen knippert. Of boeren informatie over hun vee of de bodemgesteldheid van hun akkers snel kunnen uitwisselen en bewerken.

Normaal worden nieuw ICT-technieken altijd in een stad getest. Wij willen het ook hier doen. Boeren denken al mee aan praktische toepassingen die mogelijk worden met 5G. De rol van precisielandbouw, boeren die via GPS kaarsrecht ploegen of per vierkante meter precies kunnen bemesten, kan zo groeien. Dat lijkt me een goede zaak. In Groningen gebeurt het!

Diezelfde dag lichtte een gedreven boer toe hoe hij zijn bedrijf gaat uitbreiden. Qua mest, dierenwelzijn en aantal koeien per hectare wordt hij bijna biologisch. Mooi om te horen.

De laatste stap maakt hij nog niet, vanwege de investeringen en de onzekerheid over zowel de prijs van biologische melk (blijft die zo hoog?) en de afzetmogelijkheden. Tja, dat zijn ondernemerskeuzes waar de overheid niet in kan treden.

Om de cirkel rond te maken: 's middags zat een groep betrokken mensen bij me aan tafel om te praten over een mogelijk vervolg op 'Wierden en Waarden'. Dat is de titel van een notitie van voormalig PvdA-statenlid Ingrid Mortiers, die wijst op het belang van onze wierden. Met de onderliggende zorg of de provincie wel aandacht genoeg heeft voor het typisch Groninger landschap en de vraag of het noordelijk kleigebied (van Lauwerszee tot Dollard tou) een beschermde status kan krijgen.

Mortiers en Pier Bosch van stichting Landschap Oldambt gaven een compliment aan het nieuwe College. Ons kenmerkende landschap is goed beschreven in de komende Omgevingsvisie. Dat we ook weer oog hebben voor het beheer van natuur, vinden ze een goede zaak.
 
Je vraagt je soms af: landschap, wat is dat nou precies? Hoe kun je dat tastbaar maken, eraan werken?
 
Nou, zo dus.