Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties

Afgelopen dinsdag de eerste kerngroep na de zomervakantie. Voor Liesbeth Groote Schaarsberg was het ook haar laatste vergadering, omdat zij per 1 september als directiesecretaris bij de regionale brandweer is begonnen. Een mooie nieuwe functie. Wij werken aan haar opvolging.

 

Afgelopen dinsdag de eerste kerngroep na de zomervakantie. Voor Liesbeth Groote Schaarsberg was het ook haar laatste vergadering, omdat zij per 1 september als directiesecretaris bij de regionale brandweer is begonnen. Een mooie nieuwe functie. Wij werken aan haar opvolging.

Met de kerngroep de projectgroepvergadering op 8 september voorbereid. Belangrijkste agendapunt voor dat overleg is de uitwerking van de variant met twee centrumorganisaties. Daarnaast de onderwerpen voor nieuwsbrief nummer 8 besproken.

Ik ben woensdag naar een landelijk overleg geweest over de afstemming tussen bestuur- en strafrecht in Den Haag. Belangrijkste vraag: hoe kunnen wij tot goede afspraken komen tussen de overheden, RUD's, het Openbaar Ministerie en politie over regionale handhavingsprogramma's? Een constructief overleg, waarin een goede aanzet is gegeven om die afstemming vorm te geven. Op 28 september praten wij verder.

Jannes Schoemaker van de Milieudienst van de gemeente Groningen heeft mij donderdag de notitie 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' gestuurd. De notitie is een uitwerking van de variant met twee centrumorganisaties door de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. De notitie uitgezet bij kerngroeplid Jan van Dijk, controller Donnna van Heukelem en adviseur Jan Beldman. Op basis van hun opmerkingen schrijf ik een advies voor mijn opdrachtgevers. Op woensdag 7 september vindt er bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten.

Vrijdagmorgen heb ik een gesprek gehad met Pieter-Jan van Zanten van het adviesbureau BMC. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de output- en outcomecriteria en bij de VTH-audit. Het laatste instrument past hij op dit moment toe bij de DEAL-gemeenten en bij de Kompanjie. Ik ben benieuwd naar de resultaten van die audits. Die komen eind september beschikbaar.