Een nieuw seizoen

De titel van dit blog heeft twee betekenissen. Na de vakantie begin ik deze week, zoals velen, aan een nieuw seizoen. Het College begin aan de laatste fase van de periode van vier jaar. Op 18 maart zijn er nieuwe verkiezingen voor Provinciale Verkiezingen en daarna is er een nieuw College aan zet. Als gedeputeerde heb ik dus nog goed een kleine 8 maanden te gaan.

 

De titel van dit blog heeft twee betekenissen. Na de vakantie begin ik deze week, zoals velen, aan een nieuw seizoen. Het College begin aan de laatste fase van de periode van vier jaar. Op 18 maart zijn er nieuwe verkiezingen voor Provinciale Verkiezingen en daarna is er een nieuw College aan zet. Als gedeputeerde heb ik dus nog goed een kleine 8 maanden te gaan.

Tegelijk lijkt het wel of er qua weer een nieuw seizoen is aangebroken. Van een mooie zomervakantie zijn we rechtstreeks de herfst ingestapt, lijkt het wel. Regen, hagel - wat een tegenvallers. De verwarming is nota bene al aan op het provinciehuis!

De maandag gebruik ik om bij te praten en te horen wat er in de afgelopen stille periode is gebeurd. Tegelijk richt ik me op mijn agenda voor de komende tijd. En die agenda loopt al weer aardig vol, moet ik zeggen. Prima, want ik heb er zin in!

Woensdag wordt ik ontvangen door de organisatie BoerenNatuur voor een werkbezoek. Ik ben niet de enige gast: er zijn zo'n 50 mensen, onder wie ook leden van Provinciale Staten. Het gesprek gaat al snel over het toekomstige agrarisch natuurbeheer.

We zitten in een overgangsfase. In 2016 moet ons eigen agrarisch natuurbeheer samen oplopen met het beleid dat de Europese Unie subsidieert voor de vergroening van de landbouw, om zo de biodiversiteit te vergroten. Of andersom, natuurlijk: we willen het EU-beleid inpassen in ons eigen beleid. Het is net hoe je het bekijkt.

Het is een goed werkbezoek. De boeren stellen goede vragen. Over tal van zaken geef ik aan hoe de provincie er tegenaan kijkt. In oktober weten we meer. Dan gaan we met alle betrokken organisaties om de tafel en zetten we de lijnen uit.

's Avonds vertrek ik naar Terschelling, waar ik de volgende dag een programma van het RCW (het Regiecollege Waddengebied). Het is een dagje uit, in combinatie met een vergadering. Het RCW bestaat uit mensen van het Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. We informeren elkaar over en weer en bekijken hoe het Wad zich ontwikkelt.

Een belangrijk onderwerp was ditmaal de windmolens aan de waddenkust. Op basis daarvan sturen we een advies naar de verschillende overheden. Daarna gingen we het Wad op - altijd leuk! We zien met eigen ogen dat het weer goed gaat met de kokkelstand, na de diverse maatregelen die in het verleden zijn genomen. Mooi vast te stellen dat natuurmaatregelen effect hebben!

Donderdagavond ontvangt het College alle (nieuwe) raadsleden van Groningen. De opkomst is goed: met zo'n 100 tot 130 gemeenteraadsleden hebben we een informatieve avond. Het is altijd zinvol om elkaar eens informeel te treffen, met elkaar kennis te maken en lopende zaken te bespreken.

De gemeenten zijn de eerste overheid: ze staan het dichtste bij de inwoners. Gemeenten krijgen de komende jaren vanuit dat vertrekpunt meer taken van het Rijk, maar ook van de provincie. Een deel van mijn portefeuille, Natuur en Landbouw, blijft in handen van de provincie. Gelukkig maar, want ik vind het fantastisch om me er als bestuurder mee bezig te houden.