Eén miljoen euro voor herstel landschap en natuur

Voor een beter en mooier landschap, waarin meer plaats is voor allerlei dieren- en plantensoorten, stelt de provincie Groningen 1 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Stadskanaal en Oldambt. Goede projecten worden voor 100 procent gesubsidieerd.

Hersteld landschap en verbeterd leefgebied

De provincie Groningen wil het bedrag inzetten voor aanleg en herstel van de landschapselementen,  zoals houtwallen, poelen, essen, beekdalen en wegbeplantingen binnen de groene linten. En dat dan het liefst in combinatie met een aanpak die het leefgebied van plant- en diersoorten verbetert. Het einddoel moet zijn: een hersteld landschap en een verbeterd leefgebied voor plant- en diersoorten.

Europese subsidie

De komende periode is er in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor landschap, natuur en biodiversiteit. De helft van dit bedrag is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie Groningen bij.

1 miljoen voor eerste fase

In deze eerste fase is 1 miljoen beschikbaar voor de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Stadskanaal en Oldambt. In de fases daarna komen andere gemeenten aan de beurt, zodat uiteindelijk alle gemeenten in de provincie aan bod komen. Hier is voor gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande verschillen tussen de diverse gebieden. De aanvraagperiode voor deze ronde loopt van 1 september 2016 tot en met 31 oktober 2016.