Eemshaven krijgt helikopterluchthaven voor windparken op zee

Er is een locatie gevonden voor de helikopterluchthaven voor windparken op zee: de noordwesthoek van het Eemshaventerrein. Het ontwerp-luchthavenbesluit hiervoor is door de provincie vastgesteld, in samenspraak met Groningen Seaports en milieuorganisaties. Het besluit ligt vanaf 24 februari ter inzage. Op 17 maart is er in Nijlicht (Eemshaven) een inspraakavond.

In de noordwesthoek van het Eemshaventerrein komt een helikopterluchthaven voor windparken op de Noordzee. Het ontwerp-luchthavenbesluit hiervoor is door de provincie vastgesteld, in samenspraak met Groningen Seaports en milieuorganisaties. Het besluit ligt vanaf 24 februari ter inzage. Op 17 maart wordt er in Nijlicht (Eemshaven) een inspraakavond gehouden.

Vervoer van personeel

De helikopters die gebruik gaan maken van de luchthaven zullen vooral ingezet worden om  personeel dat werkt aan de windparken op zee (offshore wind), te vervoeren. Het is de bedoeling dat de helikopters over de vaargeul vliegen en zoveel mogelijk de vaarroutes volgen. Voordat de luchthaven er komt, moeten er eerst twee windturbines worden afgebroken.

Luchthavenbesluit

In het ontwerp-luchthavenbesluit dat straks ter inzage ligt, is onder meer opgenomen: het maximaal aantal vliegbewegingen per jaar, de gebruikstijden van de luchthaven en zaken rondom geluid en veiligheid. Het definitieve luchthavenbesluit wordt uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten.

Eerdere locaties

Groningen Seaports is sinds 2009 bezig met de locatie voor de helikopterluchthaven in of rondom de Eemshaven. Eerder is er gekeken naar een locatie ten zuiden van de Eemshaven, ten westen van de N48. Vanwege het geplande windpark daar was dat geen mogelijkheid. Daarna is gekeken naar een plek in de Uithuizerpolder, ten noorden van Uithuizermeeden. Vanwege de weerstand van de directe omgeving viel ook deze locatie af.