Eemshaven krijgt bedrijf dat duurzaam windmolenmasten produceert

In de Eemshaven komt een fabriek te staan die bouwpakketten voor stalen windmolenmasten produceert: Modular Steel Towers (MST). Met de bouwpakketten kan een volledige mast van een windmolen gemonteerd worden tot op elke hoogte, op elke plek. Zowel de kostprijs als bouwtijd van een windmolen wordt hierdoor minder. De komst van het bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van drie miljoen euro vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) en levert 14 nieuwe banen op (mogelijk uiteindelijk 88 banen).

Lagerwey

Het concept van het bouwpakket is ontwikkeld door windmolenfabrikant Lagerwey uit Barneveld. MST Eemshaven gaat de bouwpakketten produceren. Hiermee is voor MST Eemshaven een stevige basis gelegd om voor de lange termijn, ook voor andere windmolenfabrikanten, masten te produceren. Vanwege de klimaatdoelstellingen in Nederland en omringende landen en de grote opgave voor wat betreft de aanleg van windmolens, zowel op land als op zee, zijn de vooruitzichten positief. Naar verwachting start de productie begin juli 2018.

Duurzaam

MST Eemshaven gaat duurzaam produceren, door onder meer gebruik te maken van zonnecollectoren. Verder is de uitstoot van CO2, bij het bouwen van windmolenmasten via het bouwpakket, lager. Een ander voordeel van de bouwpakketten is dat ze makkelijker, via normale vrachtwagens, vervoerd kunnen worden. Het vooruitzicht van nieuwe banen betekent bovendien een economische stimulans voor de provincie Groningen.?

Over de RIG

De subsidieregeling RIG is bedoeld voor investeringen door bedrijven in de Eemsdeltaregio en op het Zernike Science Park. In totaal is er 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen, vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn. De RIG is onderdeel van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt in de provincie Groningen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG uit.