Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000-gebied. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken besloten. Met deze Europese status wordt het makkelijker om de dieren en planten in het gebied te beschermen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Eerder dit jaar kwamen het Rijk en de regio al gezamenlijk met het Programma Eems-Dollard 2050, waarin verbetermaatregelen staan voor het gebied. De eerste acties worden komende jaren uitgevoerd.

Unieke natuur

De Eems-Dollard is de enige plek in het Nederlandse waddengbied waar een rivier nog vrij in zee stroomt. Dat maakt dit zogeheten 'estuarium' tot een uniek natuurgebied, waar we zuinig op moeten zijn. Daarom is vanuit de regio niet alleen aangedrongen op bescherming van het gebied, maar ook op de verbetering van de aanwezige natuur. In het estuarium moet het leven op de bodem goed tot zijn recht komen en moet straks weer plaats zijn voor zeegrasvelden en natuurlijke mosselbanken. Bovendien moet het estuarium een aantrekkelijke trekroute voor vissen worden. De volgende stap in het proces is het opstellen van een beheerplan, waarin staat hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden.

Betrokken partijen

Aan het besluit van staatssecretaris Van Dam is een lang proces vooraf gegaan. Bedrijven, natuurorganisaties en overheden werken al geruime tijd binnen het platform Ecologie en Economie in balans aan de verbetering van de natuur en de economie in en rondom de Eems-Dollard. De betrokken partijen zijn de provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Stichting Wad, Groningen Seaports, de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en Rijkswaterstaat.