Eems-Dollard 2050 opent deuren: hoe kun je slib nuttig gebruiken?

Wat kun je allemaal doen met het overtollige slib uit de Eems-Dollard? En hoe houd je tegelijkertijd het kustgebied bij Delfzijl veilig en leefbaar? Dat konden deelnemers aan de conferentie Eems-Dollard 2050 op 14 september met eigen ogen zien. Eems-Dollard 2050 is de naam van het programma waarin wordt gewerkt aan de versterking van de natuur, economie en leefbaarheid in het Eems-Dollardgebied. Ongeveer 200 deelnemers kwamen bijeen op de pier van Oterdum en maakten daarna een rondje langs verschillende projecten.

Zoet en zout water

De Eems-Dollard is een zogeheten estuarium: de plek waar zoet rivierwater (van de Eems) en zout zeewater (van de Waddenzee) samenkomen. Het gebied is rijk aan bijzondere planten en dieren, maar is de afgelopen decennia ecologisch sterk achteruit gegaan. Het water is troebel vanwege het vele slib, veroorzaakt door bijvoorbeeld het uitbaggeren van vaargeulen. Dat heeft een negatief effect op het natuurlijke evenwicht in het gebied. In het programma Eems-Dollard 2050 werken verschillende partijen (waaronder de provincie Groningen) samen om de hoeveelheid slib terug te dringen. Ook is daarbij aandacht voor de vele economische activiteiten in het gebied en de veiligheid van de dijken.

Slib voor dijkversterking

De afgelopen jaren is er op veel verschillende manieren geƫxperimenteerd met overtollig slib uit de Eems-Dollard, in combinatie met het versterken van dijken. Deelnemers van de conferentie, veelal vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en natuurorganisaties, hadden nu de kans deze projecten van dichtbij te bekijken. Ze bezochten onder meer de Kleirijperij, de Brede Groene Dijk en de Polder Breebaart, projecten waarbij slib wordt gebruikt voor de versterking van de dijken bij Delfzijl.