Educatieve website WaterXploreLab krijgt vervolg

Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) krijgt 8.500 euro subsidie van de provincie Groningen om WaterXploreLab verder te ontwikkelen. De website WaterXploreLab biedt docenten in het voorgezet onderwijs kant-en-klare opdrachten over het thema 'water' om praktisch mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten komen van waterschappen, provincies en bedrijven.

 

Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) krijgt 8.500 euro subsidie van de provincie Groningen om WaterXploreLab verder te ontwikkelen. De website WaterXploreLab biedt docenten in het voorgezet onderwijs kant-en-klare opdrachten over het thema 'water' om praktisch mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten komen van waterschappen, provincies en bedrijven.

Kennismaken met water

Met WaterXploreLab kunnen jongeren in het voortgezet onderwijs kennismaken met water, waterbeheer en het werk aan water dat door provincies en waterschappen wordt uitgevoerd. De website besteedt ook specifieke aandacht aan hoe wij ons kunnen aanpassen aan de veranderingen in het klimaat met waterbergingsgebieden en ruimte voor de rivieren.

Uitbreiding WaterXplorelab

In de afgelopen twee jaar heeft het IVN met veel succes gewerkt aan WaterXplorelab. Samen met Natuur en Milieu Overijssel, vijf waterschappen (Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Reest & Wieden, Velt & Vecht, Groot Salland) en de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Het IVN wil hier de komende jaren mee doorgaan door het WaterXploreLab uit te breiden met nieuwe opdrachten en andere provincies erbij te betrekken.

Voorbeeldprojecten

In 2012 hebben meerdere schoolklassen in opdracht van de provincie Groningen nagedacht over de herinrichting van een veilig en duurzaam Lauwersoog. Zij hebben hun bevindingen in het provinciehuis aan ons gepresenteerd. Dit is een voorbeeld van de vele projecten en opdrachten die het onderwijs op Waterxplorelab kan vinden en in samenwerking met de waterpartners kan uitvoeren. 

Ambitie

De ambitie van het IVN is jongeren nu al bewust te maken dat we onze leefomgeving en het gebruik daarvan zullen moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Deze ambitie sluit naadloos aan bij onze eigen ambitie om het maatschappelijk bewustzijn en de kennis over klimaatverandering verder te vergroten. Het belang om jongeren nu al te interesseren, te informeren en kritisch te laten meedenken over toekomstig waterbeleid vergroot daarnaast het draagvlak voor het werken aan water en daarmee de kans dat jongeren kiezen voor een ‘wateropleiding’.