Economisch Actieprogramma van provincie goed op koers

In 2012 en 2013 zijn 169 uiteenlopende economische projecten ondersteund door de provincie met een bedrag van in totaal 23 miljoen euro. Die investering heeft naar schatting zo'n 700 arbeidsplaatsen opgeverd. De projecten hebben in totaal 132 miljoen euro gekost en de verwachting is dat er nog ongeveer voor 33 miljoen euro verder wordt geïnvesteerd. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015 van de provincie.

In 2012 en 2013 zijn 169 uiteenlopende economische projecten ondersteund door de provincie met een bedrag van in totaal 23 miljoen euro. Die investering heeft naar schatting zo'n 700 arbeidsplaatsen opgeverd. De projecten hebben in totaal 132 miljoen euro gekost en de verwachting is dat er nog voor ongeveer 33 miljoen euro verder wordt geïnvesteerd. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015 van de provincie.

Vier beleidsterreinen

In het Economisch Actieprogramma Groningen werkt de provincie aan het duurzaam ontwikkelen en versterken van de Groninger (kennis)economie. De nadruk ligt op vier economische beleidsterreinen: energie, Healthy Ageing/Life Sciences (gezond ouder worden), biobased economy (productie op basis van biomassa) en het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Successen uit het actieprogramma

Binnen het beleidsterrein energie is de Europese subsidie van 199 miljoen euro voor het project Woodspirot een hoogtepunt geweest. Het geld was bedoeld voor de bouw van een fabriek in Delfzijl voor de productie van brandstof (biomethanol) uit restmateriaal van de bosbouw en houtverwerkende industrie. Verder heeft de provincie in 2013 voor het MKB een speciaal subsdieprogramma ontwikkeld om bij te dragen aan de uitvoering van innovatieve en duurzame projecten. Hiermee zijn het afgelopen jaar 33 midden- en kleinbedrijven geholpen. Het subsidieprogramma krijgt in het najaar van 2014 een vervolg.

Arbeidsmarkt

Een ander thema waar in het Economisch Actieprogramma Groningen aandacht aan wordt besteed is de arbeidsmarkt. In 2013 is gestart met de Versnellingsagenda 2.0, om jeugdwerkloosheid te bestrijden, kwetsbare groepen te ondersteunen en te zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

De tussenrapportage van het Economisch Actieprogramma Groningen is aangeboden aan Provinciale Staten.