Ecologische verbinding tussen Nederland en Duitsland

Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbinding aangelegd. Met deze verbinding kunnen dieren zich gemakkelijk van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. Aan beide kanten van de grens wordt de natuur opnieuw ingericht. Aan de Nederlandse kant worden in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd en in de Lethe poelen en waterloopjes. Bij de Brualer Schloot in Duitsland komen natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden hiervoor gaan binnenkort van start. 

Ontbrekende schakel

De provincie Groningen heeft samen met andere overheden de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt nu een bijna ononderbroken lint natuur. Tot nu toe was de ontbrekende schakel de verbinding tussen Nederland en Duitsland. Door de inrichting op een paar plekken aan te passen kunnen beschermde diersoorten,  zoals de otter, de ringslang en de vleermuis zich straks verplaatsen tussen Nederland en Duitsland. Dat is goed voor de biodiversiteit. Naast de ecologische verbinding wordt ook een grensoverschrijdende recreatieve verbinding aangelegd. Er komt een wandelpad met informatieborden in het Duits en het Nederlands. Zo kunnen wandelaars het gebied beter beleven.  

Werkzaamheden

Voor de aanleg van de verbinding tussen Nederland en Duitsland vinden de komende maanden werkzaamheden plaats in het B.L. Tijdenskanaal, in de Lethe en in de Brualer Schloot. Prolander voert de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit. Na afronding van de werkzaamheden worden waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer en het Unterhaltungsverband Nr. 104 Ems IV beheerders van de gebieden. 

Subsidie

Het project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincie Groningen. Door de samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt er tussen beide landen kennis uitgewisseld. Dit kan als voorbeeld dienen voor in andere Europese grensregio's.

Deutsche Ubersetzung (PDF PDF-bestand, 437 KB)