Duurzame verwerking gemaaid bermgras gaat door

De provincie Groningen gaat in 2013 door met het duurzaam verwerken van gemaaid bermgras. Een proefproject in 2012 heeft uitgewezen dat het maaisel geschikt is als bijproduct bij de vergisting van mest tot biogas. Bovendien heeft de provincie nog andere duurzame en kansrijke verwerkingsmogelijkheden van bermmaaisel gevonden. Zoals het produceren van plaatmateriaal en het meestoken van biomassa bij de productie van energie.

De provincie Groningen gaat in 2013 door met het duurzaam verwerken van gemaaid bermgras. Een proefproject in 2012 heeft uitgewezen dat het maaisel geschikt is als bijproduct bij de vergisting van mest tot biogas. Bovendien heeft de provincie nog andere duurzame en kansrijke verwerkingsmogelijkheden van bermmaaisel gevonden. Zoals het produceren van plaatmateriaal en het meestoken van biomassa bij de productie van energie.

Bermmaaisel schoon genoeg

Voorheen brachten wij het gras dat langs de provinciale wegen groeit na het maaien naar composteerbedrijven. In 2012 hebben we gekeken hoe we bermmaaisel duurzaam kunnen verwerken. We hebben het bermmaaisel van vier wegvakken aangeboden aan twee vergisters. Vastgesteld is dat het maaisel schoon genoeg is om te verwerken. De hoeveelheid zware metalen en organische microverontreinigingen voldoet aan de wettelijke milieueisen.

Andere verwerkingsmogelijkheden

Daarnaast hebben we naar andere manieren voor verwerking gekeken. Daarvan lijkt het verwerken tot plaatmateriaal het meest kansrijk. Er zijn plannen om in 2014 te starten met de productie van plaatmateriaal in een fabriek bij Wijster in Drenthe. Halverwege 2013 zouden we kunnen beginnen met het leveren van bermgras.

Handboek

Alle stappen die wij uitvoeren om duurzaam bermmaaisel te produceren hebben wij vastgelegd in een handboek. In 2013 moet uit een externe controle blijken of onze werkwijze gecertificeerd kan worden.