Duurzaamheidslening voor noordelijke woningbezitters

Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 1 juni 2013 maximaal 15.000,- euro lenen bij de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe voor energiebesparende maatregelen. De rente van deze duurzaamheidslening is maximaal 2,4 procent. Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verstrekt de leningen.

Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 1 juni 2013 maximaal 15.000,- euro lenen bij de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe voor energiebesparende maatregelen. De rente van deze duurzaamheidslening is maximaal 2,4 procent. Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verstrekt de leningen.

Lagere woonlasten, werkgelegenheid en innovatie

Uit onderzoek is gebleken dat particuliere woningeigenaren de afgelopen drie jaar gemiddeld ruim 4.000,- euro investeerden in energiebesparende maatregelen. Met de duurzaamheidslening willen de noordelijke provincies dit bedrag verdubbelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot lagere woonlasten, behoud van werkgelegenheid en innovatieve toepassingen in de bouw- en installatiesector.

Voorwaarden duurzaamheidslening

Om een lening te kunnen krijgen moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de aanvrager eigenaar én bewoner zijn van een woning in Noord-Nederland. Ook moet de woning van vóór 1995 zijn. De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten minimaal 2.500,- euro bedragen. De rente staat vast gedurende de gehele looptijd van 10 tot 15 jaar. De eerste drie jaren zijn bovendien aflossingsvrij.

Meer informatie over de duurzaamheidslening

Een uitgebreide omschrijving van de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Heeft u nog vragen neem dan contact op via telefoonnummer 050 - 522 49 00. Kijk voor tips over energiebesparende maatregelen op www.slimwonenmetenergie.nl.