Duurzaamheid belangrijk in nieuw ontwerp station Groningen

Strukton Civiel is aangewezen als voorkeursaanbieder voor de vernieuwingen en aanpassingen op en rond station Groningen. Op 27 mei presenteerde het team het ontwerp voor het station en de omgeving eromheen. De komende maanden wordt het aanbiedingsontwerp verder uitgewerkt. De gunning voor de aanpak van het station is nog niet definitief; naar verwachting gebeurt dat eind oktober. De aanpassingen aan het station van Groningen zijn onderdeel van Groningen Spoorzone

Duurzame materialen

Het team van Strukton Civiel bestaat onder meer uit Koen van Velsen architecten, RoyalHaskoningDHV, Robert Jan Vos, TAK restauratiearchitecten en kunstenaar Gabriel Lester. Hun inschrijving had niet alleen de beste prijs maar scoorde ook het beste op criteria als ontwerp, duurzaamheid, beperking van overlast en aansluiting op monumentale onderdelen van het station. Het ontwerp is door Koen van Velsen architecten gemaakt en gaat uit van duurzame, robuuste en herbruikbare materialen. Bomen en groen krijgen een prominente plek in het ontwerp. De monumentale kappen en het seinhuis blijven behouden en worden weer belangrijk. De nieuwe perronkappen zijn geïnspireerd op de bestaande. Ook kunst krijgt een belangrijke plek in de voetgangerspassage. 

Aanpassingen station Groningen

Het plan bestaat onder meer uit een groter busstation, meer en langere treinperrons, 8.000 fietsparkeerplekken, een fietstunnel en een brede voetgangerspassage die de noord- en zuidkant van de stad verbinden en het doortrekken van de sporen. Met de aanpassingen van het station kunnen  reizigers in de toekomst nog comfortabeler, sneller en gemakkelijker hun bestemming bereiken.

Vervolg aanbesteding

De komende maanden wordt het ontwerp van Strukton Civiel nog verder uitgewerkt. In die periode wordt bekeken of het ontwerp blijft passen binnen de gestelde eisen. Naar verwachting is eind okotber bekend of het contract definitief wordt gegund aan Strukton Civiel.

Budget

Door de groei van de economie en de grote vraag in bouwprojecten valt het project Groningen Spoorzone duurder uit dan aanvankelijk werd geraamd. Om alle projectonderdelen van het project uit te kunnen voeren is in totaal € 26 miljoen extra nodig. De betrokken partijen, de provincie Groningen, de gemeente Groningen, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS zoeken de komende tijd samen een oplossing om dit extra budget bij elkaar te krijgen.